Dorpshuizen ontvangen bijdragen Burgerparticipatie

Het college van Waterland heeft besloten om de geldelijke bijdragen van de gemeente in het kader van burgerparticipatie dit jaar toe te kennen aan een tweetal dorpshuizen. Met dit besluit zien de dorpshuizen van Ilpendam en Watergang hun plannen voor een opknapbeurt van binnen/buitenruimte gehonoreerd. Het burgerparticipatiebudget is bedoeld om initiatieven mogelijk te maken van inwoners die daarmee voorzien in een behoefte vanuit de samenleving. Lees verder

Advertentie

Waterland snoeit mee tegen kanker

Van 15 juni tot 31 augustus doet de gemeente Waterland mee aan de Vergroot de Hoop-actie. Met dit initiatief wordt op diverse locaties door heel Nederland taxussnoeisel verzameld. In de jonge twijgen van de Taxus baccata zit de stof baccatine; een belangrijke grondstof die gebruikt wordt voor het maken van geneesmiddelen waarmee tijdens chemotherapie kanker bestreden wordt. Op maandag 16 juni om 12.30 uur geeft wethouder Laura Bromet het startsein van de Vergroot de Hoop-actie door het snoeien van de Taxus bij de rotonde in Monnickendam.

Lees verder

Verslag 143 vergadering 13 mei 2014

VERSLAG VAN DE 143e VERGADERING
Op 13 mei 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Cees Kramer, Peter Clement, Jan Meijer, Jan Dekker, Ben Verweij, Lenie Doets, Hans Wouda, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Monique Belder

1.    Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen
Monique heeft zich afgemeld.
Bert Schalkwijk heeft afscheid genomen als wethouder. Dorpsraad Ilpendam was met een afvaardiging aanwezig op de receptie.
Toevoegen aan agendapunt 5; het financieel jaarverslag van de Dorpsraad. Lees verder

Verslag 142e vergadering 1 april 2014

VERSLAG VAN DE 142e VERGADERING
Op 1 april 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Cees Kramer, Peter Clement, Jan Meijer, Jan Dekker, Monique Belder, Ben Verweij, Lenie Doets, Hans Wouda en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen en Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Verkiezingen
•    Uitslag verkiezingen
Wolter heet Lenie Doets en Hans Wouda welkom als nieuwe leden in de Dorpsraad.
Totaal zijn er 831 stemmen uitgebracht op de Dorpsraad. De Dorpsraad is met dit aantal zeer tevreden en ziet hierin een bevestiging van het goede werk in de afgelopen 4 jaar.
•    Samenstelling nieuwe Dorpsraad
De Dorpsraad bestaat na de verkiezingen uit 10 leden en 2 duo raadsleden. Peter en Hans zullen als duo raadsleden de 11e zetel delen. Lees verder

Verslag 141e vergadering 18 februari 2014

VERSLAG VAN DE 141e VERGADERING
Op 18 februari 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Rida Osinga, Cees Kramer, Peter Clement, en Jan Meijer, Jan Dekker, Vincent Thijssen, Monique Belder, Ben Verweij en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen

1.    Opening en vaststelling van de agenda                                                                    Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.                                                          Toegevoegd aan punt 7 wordt 7b; overleg met de kernraden.

2.    Mededelingen                                                                                                            Rida deelt mee dat ze zich niet verkiesbaar stelt voor de nieuwe Dorpsraad. Wolter bedankt haar hartelijk voor haar bijdrage in de afgelopen periode. Lees verder

Verslag bespreking B&W gemeente Waterland met de Dorpsraad Ilpendam op maandag 13 januari 2014

Verslag bespreking B&W gemeente Waterland met de Dorpsraad Ilpendam
op maandag 13 januari 2014 om 16.00 uur op het gemeentehuis te Monnickendam

Aanwezig namens de gemeente Waterland
– Mevrouw L.M.B.C. Wagenaar-Kroon – burgemeester/voorzitter
– De heer J. Uidam – coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken)
– Mevrouw P. Smit – notulist
Aanwezig namens de Dorpsraad Ilpendam
– De heer W. van der Vliet
– De heer J. Meijer
– De heer J. Dekker
– De heer B. Verweij

1. Opening
De burgemeester opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2. Verslag van 30 mei 2013
Naar aanleiding van:
Punt 7, terugbrengen speeltuin naast de Brede School: tijdens de schouw afgelopen jaar is geconcludeerd dat er geen nieuw speelterreintje meer nodig is omdat er bij de Brede School al speelgelegenheid is. Het veldje waar de portocabin stond is daarom opnieuw ingezaaid.
Punt 9, inventarisatie ambulante handel: de gemeentelijke marktmeester heeft contact gehad met de ondernemers. Beiden hebben aangegeven dat ze goed staan en geen wens hebben om te verhuizen naar het dorpsplein. Vanuit de gemeente wordt dan ook geen verdere actie ondernomen. De dorpsraad vindt dit merkwaardig, aangezien zij andere signalen hebben ontvangen.
Het verslag wordt verder vastgesteld. Lees verder