Verslag 141e vergadering 18 februari 2014

VERSLAG VAN DE 141e VERGADERING
Op 18 februari 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Rida Osinga, Cees Kramer, Peter Clement, en Jan Meijer, Jan Dekker, Vincent Thijssen, Monique Belder, Ben Verweij en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen

1.    Opening en vaststelling van de agenda                                                                    Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.                                                          Toegevoegd aan punt 7 wordt 7b; overleg met de kernraden.

2.    Mededelingen                                                                                                            Rida deelt mee dat ze zich niet verkiesbaar stelt voor de nieuwe Dorpsraad. Wolter bedankt haar hartelijk voor haar bijdrage in de afgelopen periode.

3.    Verslag vorige vergadering                                                                                Verslag wordt goedgekeurd.
.                                                                                                                                             4.    Actie besluitenlijst                                                                                      Doorgenomen en bijgewerkt.
.                                                                                                                                             5.    Ingekomen post                                                                                              Doorgestuurd en besproken.

6.    Brief gemeente i.z. Burgerparticipatie                                                                Cees informeert voorzitter stichting Dorpshuis of daar belangstelling is om aanvraag te doen om in aanmerking te willen komen i.v.m. verbouwing Dorpshuis.

7.    Verslag overleg gemeente d.d. 13-01-2014                                                             De in het verslag onder punt 4 Maatschappelijke zorg (WMO/AWBZ/Jeugdzorg) genoemde stukken e/o de link worden door Ruud bij de gemeente opgevraagd.
Verslag wordt verder doorgenomen.

b. Jan M en Jan D zijn namens de Dorpsraad Ilpendam aanwezig geweest bij het kernradenoverleg. Er valt niet veel over te melden dan dat de kernraad van de grootste kern ook vind dat zij de meeste spreektijd .b.v. hun grootte zouden moeten hebben. Daar waren de andere kernraden het niet mee eens.

8.    Plannen Ilpenhof terrein                                                                                          Ben gaat de planning verifiëren bij de gemeente. Verder geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

9.    Terrein Sebastianusschool                                                                                       Op het terrein zijn plannen voor jongerenhuisvesting, deze plannen zijn nog niet concreet.
De tandarts heeft nog geen toestemming van de gemeente voor haar eigen, privé, bewoning en verbouwing.

10.    Inrichting dorpsplein                                                                                            Geen nieuws.

11.    Gemeenteraadsverkiezingen 2014                                                                          Er waren veel belangstellenden bij het verkiezingsdebat aanwezig. Het debat werd geleid door onze Dorpsraad voorzitter. De aanwezige Dorpsraadleden complimenteerden Wolter met zijn goede leiding aan het debat.

12.    Mededelingen uit andere aandachtsgebieden                                                         Geen.

13.    Wat verder ter tafel komt/rondvraag                                                                  Wolter en Vincent gaan op 27 februari verder met de voorbereidingen voor de Dorpsraad verkiezingen.
Ruud informeert bij de gemeente hoeveel stemgerechtigden er in Ilpendam zijn. Dit aantal hebben we nodig om onze eigen stemformulieren te drukken.                                               Jan M: Er schijnen plannen te zijn voor een zelfvoorzienend dorp tussen Ilpendam en Purmerend. Er zijn geen concrete plannen bekend.

14.    Sluiting, volgende vergadering 1 april 2014

Advertentie