Verslag 145e vergadering 2 september 2014

VERSLAG VAN DE 145e VERGADERING
Op 2 september 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Ben Verweij (voorzitter), Jan Meijer, Cees Kramer, Peter Clement, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen, Jan Dekker, Monique Belder, Lenie Doets, Hans Wouda, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Wolter van der Vliet

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Ben de vergadering.

2. Mededelingen
Wolter heeft zich afgemeld.
Voor punt 6 zijn de heer Nannings en mevrouw Boots van USP aanwezig.
Informatie avond voor de weesfietsen was een goed bezochte avond. Veel betrokkenen/geïnteresseerden waren aanwezig. Bewoners hadden zelf ook een plan opgesteld. Er zijn uiteindelijk 4 opties vastgesteld, deze worden uitgewerkt.
Planning voor realisatie is gesteld op 4e kwartaal 2015.
Lees verder

Advertentie

Agenda 145e vergadering 2 september 2014

Uitnodiging voor de 145e vergadering op 2 september 2014 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur
AGENDA.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen
3.    Verslag vorige vergadering
4.    Actie besluitenlijst
5.    Ingekomen post
*   Vervolgonderzoek rekenkamercommissie
*   Omgevingsraad Schiphol en de VGP
*    Vrijwilligers buurtbus Waterland
6.    Plannen Ilpenhof terrein (gast de heer Nannings van USP)
7.    Terrein Sebastianusschool
8.    Inrichting Dorpsplein
9.    Burgerparticipatie plan
10.   Evaluatie bestuurlijk overleg 14-08-2014
11.   Facebook en website
12.   Wat verder ter tafel komt/rondvraag
13.   Sluiting volgende vergadering 14 oktober 2014

Verslag 144e vergadering 24 juni 2014

VERSLAG VAN DE 144e VERGADERING
Op 24 juni 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Ben Verweij, Monique Belder, Lenie Doets, Hans Wouda, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Cees Kramer, Peter Clement, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen, Jan Dekker

1.    Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering. Lees verder

Agenda 144e vergadering

Uitnodiging voor de 144e vergadering op 24 juni 2014 in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur

AGENDA

1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen
3.    20.00 uur / Zonneweg bewoners m.b.t. fietsenstalling (gast Jolanda)
4.    20.15 uur / Bibliotheek Ilpendam (gast de heer Doreleijers)
Lees verder