Agenda 144e vergadering

Uitnodiging voor de 144e vergadering op 24 juni 2014 in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur

AGENDA

1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen
3.    20.00 uur / Zonneweg bewoners m.b.t. fietsenstalling (gast Jolanda)
4.    20.15 uur / Bibliotheek Ilpendam (gast de heer Doreleijers)
5.    Verslag vorige vergadering
6.    Actie besluitenlijst
7.    Ingekomen post
•      Bereikbaarheid Waterland –> fietsenstalling bijeenkomst op 25 juni
8.    Plannen Ilpenhof terrein
9.    Terrein Sebastianusschool
10.   Inrichting Dorpsplein
11.   Burgerparticipatie plan
12.   Evaluatie schouw voorjaar 2014
13.   Wat verder ter tafel komt / rondvraag
14.   Sluiting volgende vergadering 2 september 2014

Advertentie