Verslag 145e vergadering 2 september 2014

VERSLAG VAN DE 145e VERGADERING
Op 2 september 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Ben Verweij (voorzitter), Jan Meijer, Cees Kramer, Peter Clement, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen, Jan Dekker, Monique Belder, Lenie Doets, Hans Wouda, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Wolter van der Vliet

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Ben de vergadering.

2. Mededelingen
Wolter heeft zich afgemeld.
Voor punt 6 zijn de heer Nannings en mevrouw Boots van USP aanwezig.
Informatie avond voor de weesfietsen was een goed bezochte avond. Veel betrokkenen/geïnteresseerden waren aanwezig. Bewoners hadden zelf ook een plan opgesteld. Er zijn uiteindelijk 4 opties vastgesteld, deze worden uitgewerkt.
Planning voor realisatie is gesteld op 4e kwartaal 2015.

3. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
.
4. Actie besluitenlijst
Doorgenomen en bijgewerkt.
.
5. Ingekomen post
Doorgestuurd en besproken.

• Vervolgonderzoek rekenkamercommissie: afgesproken om een antwoord te verzenden actie Ruud.
• Omgevingsraad Schiphol en de VGP; Dorpsraad is niet geïnteresseerd.

6. Plannen Ilpenhof terrein
Woonzorg heeft aangegeven in het begin dat splitsing van het terrein Ilpenhof niet mogelijk was, het hele terrein moest worden aangekocht.
USP heeft dat gedaan en daarna de appartementen doorverkocht aan een woningcorporatie. Reden hiervoor was dat het hele terrein financieren voor USP niet mogelijk was.

M.b.v. een power point presentatie (binnenkort beschikbaar op de website van de Dorpsraad Ilpendam) worden de nieuwe plannen visueel gemaakt en nader uitgelegd.

Op het terrein komen naast de bestaande appartementen, 10 goedkopere eengezins koopwoningen. Hiervan zijn er 7 sociale koop woningen onder de 200.000,–. Daarnaast worden er 10 twee onder 1 kap koopwoningen gerealiseerd tot een bedrag van ca. 369.000,–
Op het terrein komen tevens 23 parkeerplaatsen waarvan 20 op eigen terrein. Het geheel wordt ontsloten door een 1 richtingsverkeerweg door de nieuwe wijk.

Op dit moment is er een goede samenwerking met de gemeente. De planning is als volgt:
• September uitsluitsel gemeente ministerie;
• Daarna besluitvorming gemeente Waterland (voorbereiden en besluitvormend);
• Na besluitvorming wordt het officiële contract opgemaakt (exploitatie overeenkomst)
• December/2014/januari 2015volgt de bestemmingsplanprocedure (duur max 7 maanden)
• Voorverkoop start in januari/februari 2015
• Daarna bouwvergunning indienen (augustus/september 2015)
• Start bouw Q4 2015

7. Terrein Sebastianusschool
Gemeente Waterland streeft naar bouw jongerenwoningen op het terrein van de voormalige St Sebastianusschool. Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen de gemeente en de tandarts en het kerkbestuur. Het terrein is voor de helft eigendom van de gemeente en voor de andere helft eigendom van het kerkbestuur.

8. Inrichting Dorpsplein
Geen nieuws.

9. Burgerparticipatie plan
Het bedrag (13.000,–) is overgemaakt door de gemeente. De CV is klaar en het bedrag kan worden uitgekeerd aan de penningmeester van het Dorpshuis.

10. Evaluatie bestuurlijk overleg 14-08-2014
Alle aanwezige leden vonden het een constructief overleg. Wel valt op dat de gemeente zelf geen punten aandraagt voor het overleg.

11. Facebook en website
Facebook is al live gegaan. De reacties zijn positief.
De website zal in september live gaan.

12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Hans:
• Vraagt of het mogelijk is om een spiegel in de Kerkstraat op te laten hangen. Dit ter voorkoming van gevaarlijke verkeerssituaties. (Jan M neemt contact op met de gemeente).
Cees:
• De gemeente overweegt om zg. Mosquito kastjes op te hangen. Deze kastjes genereren een dusdanig geluid dat jongeren hierdoor uit de omgeving van deze kastjes blijven. Hierdoor kan overlast door jongeren worden verminderd.
• Er zijn plannen voor een NS station Ilpendam. Dit is nog verre van concreet maar wordt al wel beschreven op infrastruct.wordpress.com.
Jan D:
• Dorpsraden hebben meer financiële ondersteuning nodig. Is bekend dat dit een wens is maar is nog niet concreet vertaald in acties.
Lenie:
Geeft aan dat Broek in Waterland donateurs vraagt en heeft.
Ben:
• Vraagt of Ilpendam nog heeft meegedaan aan de nationale rouw n.a.v. de vliegramp met de MH17. Dit verzoek heeft ons niet bereikt, blijven hangen bij de gemeente?

13. Sluiting, volgende vergadering 14 oktober 2014

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s