Verslag 146e vergadering 14 oktober 2014

VERSLAG VAN DE 146e VERGADERING
Op 14 oktober 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Ben Verweij (voorzitter), Cees Kramer, Peter Clement, Jan Dekker, Monique Belder, Lenie Doets, Hans Wouda, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Wolter van der Vliet, Jan Meijer, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Ben de vergadering.

2.    Mededelingen

Wolter Jan M, Ria en Vincent hebben zich afgemeld.
Voor punt 7 zijn Gerard Spil en Henk Blom aanwezig.

3.    Verslag vorige vergadering

Opmerking m.b.t. punt 6 plannen Ilpenhof terrein. De prijzen van de 2 onder 1 kap woningen variëren. 4 woningen tot 350.000, – en 6 woningen tot 450.000, –
Verslag wordt verder goedgekeurd.
Lees verder

Advertentie

Project Ilpenhof – Zo snel mogelijk aan de slag

‘Zo snel mogelijk aan de slag met Ilpenhof in Ilpendam’

Door Redactie Waterland 23-10-2014, 22:34 (NoordHollands dagblad)

Impressie van de nieuwe woningen op het terrein van Ilpenhof. Tekening USP Vastgoed

ILPENDAM – Zo snel mogelijk aan de gang met de omvorming van de Ilpenhof in Ilpendam van een ruïne tot nieuwe woningen. Dat was donderdagavond de boodschap van de gemeenteraad van Waterland aan het college van b en w en projectontwikkelaar USP.

Diezelfde boodschap kwam van de plaatselijke dorpsraad. Liever nog vandaag dan morgen zien de politici en veel Ilpendammers het bouwval van het voormalige ouderencentrum verdwijnen zodat het plaats kan maken voor woningen voor diverse doelgroepen.

De raad ging unaniem akkoord met het plan om het huidige pand te slopen zodat USP er 20 nieuwe huizen kan bouwen: zeven koopwoningen van maximaal 200.000 euro, drie huizen van tussen de 200.000 en 250.000 euro en tien duurdere twee-onder-één-kap-koophuizen.

Met enkele omwonenden die bang zijn voor parkeerproblemen in de buurt wordt nog overleg gevoerd, maar de raad heeft er alle vertrouwen in dat voor het parkeren in de buurt een goede oplossing wordt gevonden.

Dat betekent dat nu de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen kan worden gestart. Die hele procedure, inclusief inspraakmogelijkheden, neemt grofweg een jaar in beslag. Als alles meezit kan daarna begonnen worden met de sloop van het huidige pand.

Voor de nieuwe woningen hebben al veel Ilpendammers belangstelling getoond bij USP.

Project de Ilpenhof – Nieuwsbrief nr 1 USP

Agenda 146e vergadering op 14 oktober 2014

Uitnodiging voor de 146e vergadering op 14 oktober 2014 in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur
AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
* geen
6. Ilpenhof terrein
7. Terrein Sebastianusschool (Gerard Spil)
8. Inrichting Dorpsplein
9. Facebook en website
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
11. Sluiting volgende vergadering 25 november 2014