Verslag 146e vergadering 14 oktober 2014

VERSLAG VAN DE 146e VERGADERING
Op 14 oktober 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Ben Verweij (voorzitter), Cees Kramer, Peter Clement, Jan Dekker, Monique Belder, Lenie Doets, Hans Wouda, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Wolter van der Vliet, Jan Meijer, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Ben de vergadering.

2.    Mededelingen

Wolter Jan M, Ria en Vincent hebben zich afgemeld.
Voor punt 7 zijn Gerard Spil en Henk Blom aanwezig.

3.    Verslag vorige vergadering

Opmerking m.b.t. punt 6 plannen Ilpenhof terrein. De prijzen van de 2 onder 1 kap woningen variëren. 4 woningen tot 350.000, – en 6 woningen tot 450.000, –
Verslag wordt verder goedgekeurd.
.
4.    Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.
.
5.    Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

6.    Plannen Ilpenhof terrein

23-10 wordt dit behandeld in de raadsvergadering van de gemeente. Bedoeling is om 1 inspraakavond te houden om sneller tot besluitvorming te komen.
Er komt wel een aparte inspraakavond voor het stedenbouwkundig plan.
Ben zal op de raadsvergadering gaan inspreken.

7.    Terrein St, Sebastianusschool

De wethouder van de gemeente Waterland heeft Gerard Spil gesproken over dit terrein. Gerard heeft daarna op verzoek van het kerkbestuur samen met Henk Blom tekeningen genaakt waarin zij hun plannen uiteenzetten. Aangezien deze tekeningen niet officieel zijn, worden deze door de Dorpsraad niet gepubliceerd. Wel heel duidelijk is dat ook het kerkbestuur, net als de gemeente, wil meewerken aan de bouw voor jongerenwoningen op dit terrein. In totaal betreft het hier 13 koopwoningen, 10 jongerenwoningen en 3 seniorenwoningen.
Op initiatief van de gemeente zal er op termijn overleggen plaatsvinden met de Dorpsraad als ook met directe buurtbewoners.

8.    Inrichting Dorpsplein

Gemeente adviseert om eerstvolgend bestuurlijk overleg dit punt opnieuw op de agenda te zetten.

9.    Facebook en website

Facebookpagina is al in gebruik en website kan live gaan. Besluit wordt genomen om nieuwsberichten, mededelingen etc. door een redactiecommissie te laten valideren. Deze commissie zal bestaan uit Wolter, Lenie, Ben en Ruud.

10.    Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
•    BOA is actief in Ilpendam. Er is een waarschuwing gegeven t.a.v. een geparkeerde trailer met boot.

Jan D:
•    Onlangs heeft het bijzonder veel moeite gekost om voor een begrafenis de oprit naar het kerkhof vrij te krijgen van geparkeerde auto’s. Dit punt wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg weer op de agenda gezet.

Ben:
•    Zelfvoorzienend dorp in Purmerend gaat niet door. Provincie gaat hier niet aan mee werken.

11.    Sluiting, volgende vergadering 25 november 2014

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s