Verslag 147e vergadering 25 november 2014

VERSLAG VAN DE 147e VERGADERING
Op 25 november 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet, (voorzitter), Ben Verweij, Ria van Oostveen, Peter Clement, Lenie Doets, Jan Meijer, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Cees Kramer, Jan Dekker, Hans Wouda en Monique Belder

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Jan D, Cees, Monique en Hans hebben zich afgemeld.
Afgesproken wordt dat stukken die in de vergadering worden besproken ook op de site geplaatst worden. De vergadering is immers ook openbaar.
Extra agendapunt wordt toegevoegd onder 5a, betreffende de fietsenstalling Jaagweg en de groenvoorziening in Ilpendam.
Lees verder

Advertentie