Verslag 147e vergadering 25 november 2014

VERSLAG VAN DE 147e VERGADERING
Op 25 november 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet, (voorzitter), Ben Verweij, Ria van Oostveen, Peter Clement, Lenie Doets, Jan Meijer, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Cees Kramer, Jan Dekker, Hans Wouda en Monique Belder

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Jan D, Cees, Monique en Hans hebben zich afgemeld.
Afgesproken wordt dat stukken die in de vergadering worden besproken ook op de site geplaatst worden. De vergadering is immers ook openbaar.
Extra agendapunt wordt toegevoegd onder 5a, betreffende de fietsenstalling Jaagweg en de groenvoorziening in Ilpendam.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.
* Onderzoek bestuurskracht gemeente; namens de Dorpsraad zullen Wolter en Vincent aanwezig zijn.
* Radio/TV NH interview; Lenie is geïnterviewd, uitzending zal binnenkort te zien zijn.

5a Ingebrachte punten

Fietsenstalling:
Voor dit punt zijn 2 dorpsbewoners aanwezig. Zij willen graag nog een keer onder de aandacht brengen dat zij ongerust zijn om een fietsenstalling aan te brengen op de  hoek van de Dorpsstraat aan de Jaagweg. Liever zien zij dat op een andere plaats aangebracht. De Dorpsraad geeft aan dat er nog steeds een mogelijkheid is om op het voorstel voor de locatie van de fietsenstalling inspraak te hebben. Dit voorstel zal door Rijkswaterstaat eind 2014 bekend gemaakt worden.

Groenvoorziening:
De bewoners spreken voorts hun ongerustheid uit over de groenvoorziening in Ilpendam. Dorpsraad geeft aan dat dit soort onderwerpen onderwerp van gesprek zijn in de bestuurlijke overleggen met de gemeente.

6. Plannen Ilpenhof terrein

De gemeente heeft gecommuniceerd voornemens te zijn te zijn een inloopavond te organiseren als de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) heeft vastgesteld. Het standpunt van de dorpsraad m.b.t. het SPvE is bekend; dat van de bewoners van Reigerstraat 1 (ook insprekers tijdens de raadsvergadering, waarin het SPvE is vastgesteld) eveneens. Linda van Etten van de gemeente heeft met hen gesproken. Vraag van Linda van Etten is nu: wanneer de inloopavond houden. Is het niet beter (i.p.v. op heel korte termijn) dat te doen tijdens de inspraakperiode op het voorontwerp-bestemmingsplan, ongeveer halverwege de inspraakperiode van 6 weken (schatting tweede helft april 2015). De dorspsraad kan zich vinden in het voorstel de inloopavond tot die tijd uit te stellen, mits belanghebbenden na die avond voldoende tijd hebben hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

7. Terrein Sebastianusschool

Geen nieuws.

8. Inrichting Dorpsplein

Geen nieuws.

9. Facebook en website

Facebook en website van onze Dorpsraad zijn live en lopen goed. Ze worden regelmatig bezocht, de kritieken zijn positief.

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Lenie:
Bij de pont staat een bord voor verplichte rijrichting rechtdoor. Desondanks gaan automobilisten toch rechts, of linksaf de Jaagweg op. Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. De slagboom staat ’s nacht ook open waardoor automobilisten daar gewoon door kunnen rijden.
Ook de snelheid op de Jaagweg is vaak te hoog verzoek om dit weer bij de gemeente aan te geven.
Actie Jan M om dit met de gemeente op te nemen.

Vincent:
Verzoek om naast de snelheid ook de knik in de Jaagweg ter hoogte van het Havenpad te bespreken. Dit levert ook gevaarlijke verkeerssituaties op.

11. Sluiting, volgende vergadering 13 januari 2015

Vergaderdata 2015

13 januari 2015
10 maart 2015
21 april 2015
16 juni 2015
8 september 2015
3 november 2015
15 december 2015

Ruud zal voor deze data de vergaderzalen vastleggen in het Dorpshuis.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s