Agenda 148e vergadering 13 januari 2015

Uitnodiging voor de 148e vergadering op 13 januari 2015 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur
AGENDA

1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen
3.    Verslag vorige vergadering
4.    Actie/besluitenlijst
5.    Ingekomen post
–    Mail Lou Bommer m.b.t. de buurtbus
–    Uitnodiging visitatiedag betsuurskrachtonderzoek
6.    Ilpenhof terrein
7.    Terrein Sebastianusschool
8.    Inrichting Dorpsplein
9.    Overleg met de gemeente 27 januari; vaststellen agenda
begraafplaats
10.  Wat verder ter tafel komt/rondvraag
11.  Sluiting

Advertentie

Nieuwjaarstoespraak voorzitter d.d. 4 januari 2015

Ilpendam 4 januari 2015

Burgemeester, wethouders, dames en heren, Ilpendammers,
namens de Dorpsraad een gelukkig en voorspoedig 2015.

Terugblik op 2014:
Voor ons een rustig jaar met onder andere verkiezingen voor Dorpsraad en gemeenteraad.
We zijn erg blij dat zoveel mensen ook hun stem voor de Dorpsraad hebben gegeven, dat steekt ons een hart onder de riem waardoor we met enthousiasme ons werk kunnen blijven doen.
Met nieuwe leden is er ook weer nieuw elan in de Dorpsraad gevaren, onder andere resulterend in een eigen website www.dorpsraad-ilpendam.nl en een Facebook pagina.

Ook voor de gemeenteraad van Waterland waren er verkiezingen met onder andere een leuk verkiezingsdebat in het Wapen van Ilpendam. Helaas wilden de daar aanwezige politieke partijen zich niet erg profileren op Ilpendamse onderwerpen. Maar wel wilde de héle raad zich plotseling hardmaken voor “jongerenwoningen in Ilpendam”. Een loffelijk initiatief ….. en in verkiezingstijd ook heel populair. Lees verder