Verslag 148e vergadering 13 januari 2015

VERSLAG VAN DE 148e VERGADERING
Op 13 januari 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet, (voorzitter), Ben Verweij, Jan Dekker, Hans Wouda, Monique Belder, Peter Clement, Lenie Doets, Jan Meijer, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Cees Kramer, Ria van Oostveen

1.    Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen

Cees en Ria hebben zich afgemeld.

3.    Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.
.
4.    Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5.    Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.
•    Mail Lou Bommer m.b.t. de buurtbus
•    Uitnodiging visitatiedag bestuurskracht onderzoek.
•    Plannen Noord 24

6.    Plannen Ilpenhof terrein

Brief waarin planning staat beschreven wordt op de site geplaatst.
USP geeft aan dat er al 50 belangstellenden zijn voor de diverse woningen.

7.    Terrein Sebastianusschool

Geen nieuws.

8.    Inrichting Dorpsplein

Hans Wolf is bij de vergadering aanwezig om e.e.a. uiteen te zetten.
Zijn ideeën wil hij graag toetsen in de Dorpsraad.
Wat Hans betreft zou het hele plein subject zijn voor aanpassingen plantsoentje, bestrating en beplanting. Ondanks, de waarschijnlijk vanuit de gemeente beperkte financiële middelen, zijn er wel degelijk mogelijkheden.
Echter aan het uitwerken van een plan incl. tekening zijn kosten verbonden.

Afspraak wordt gemaakt om eerst met de gemeente te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wanneer het plein voor groot onderhoud gepland staat. Te denken valt dan aan onderhoud diepriool of bestratingswerkzaamheden. Als het plein dan toch open ligt zijn er wellicht mogelijkheden om de inrichting direct aan te pakken.

In het eerstvolgende bestuurlijk overleg met de gemeente (27 januari) zal dit punt op de agenda worden gezet.

Afgesproken wordt om na het overleg e.e.a. verder te bespreken met Hans.

9.    Overleg met de gemeente 27 januari vaststellen agenda

Voor de agenda bestuurlijk overleg worden de volgende punten opgenomen:
•    Dorpsplein
•    Terrein St Sebastianus
•    Ilpenhof
•    Openbare begraafplaats
•    Snelheid Jaagweg t.h.v. Ilpendam
•    Leuning Aalduikerbrug
•    Vuilcontainer Dorpsstraat bij industrieterrein

Namens de Dorpsraad zullen Wolter, Jan D en Jan M aanwezig zijn.

Ruud zal de vertegenwoordigers van de DoRa in het bestuurlijk overleg en de punten doorgeven aan de gemeente.

10.    Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Lenie:

•    Lenie geeft aan dat er veel paardenpoep in en rond Ilpendam wordt achtergelaten. Niet fair t.a.v. hondenbezitters, die moeten verplicht poep opruimen terwijl ze hondenbelasting betalen.

Hans:
•    Vraagt of er al iets bekend is over de leuning bij de Aalduikerbrug. Dit wordt een agendapunt met de gemeente.

Ben:
•    Vraagt of er nog iets is gedaan met sponsoring actie windenergie Waterland. De Dorpsraad heeft hier niets mee gedaan.

11.    Sluiting, volgende vergadering 10 maart 2015

Overige vergaderdata 2015
21 april 2015
16 juni 2015
8 september 2015
3 november 2015
15 december 2015

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s