Mooi artikel over Willem Basie in NHD

NHD, 13 maart 2015

Bevlogen dorpsraadslid en talentvol dichter

Op 86-jarige leeftijd is deze week Wim Basie uit Ilpendam overleden. Basie was jarenlang maatschappelijk actief, onder meer als secretaris van de Dorpsraad Ilpendam. Die functie vervulde hij vanaf de oprichting van de dorpsraad tot een paar jaar geleden.
Lees verder

Advertentie

In memoriam Willem Basie

Overleden dinsdag 10 maart 2015

Van het eerste uur was Wim Basie secretaris van onze Dorpsraad en daarmee ook een belangrijke bindende factor. Met veel ervaring en doorzettingsvermogen, opgedaan in de talloze andere verenigingen waarvan hij eveneens secretaris was, was hij een drijvende en stuwende kracht in onze discussies met de overheden. Ook speelde hij een grote rol in het vormen en bijeenhouden van de Dorpsraad zelf. Na zijn afscheid als actief lid en secretaris, is hij tot het einde betrokken geweest bij de Dorpsraad als ambtelijk secretaris.  Dankzij Wim is de Dorpsraad van een actiegroep en “een luis in de pels van de gemeente” geworden tot een gerespecteerd aanspreekpunt voor zowel de gemeente, als de inwoners van Ilpendam.

Wim Basie in DorpsraadNaast het voeren van secretariaten en het worstelen met zijn computers had Wim nog vele andere hobby’s, zoals onder andere dichten, schrijven, watersport, het weer en de natuur.  Na een najaar en winter van veel gedwongen binnen zijn, had hij vast genoten van het voorjaar dat zich nu aandient. Om naar buiten te kunnen met een warm zonnetje, nieuw groen en vogels in de tuin. We hadden het hem zo gegund.

Wij wensen zijn vrouw Jos en familie veel sterkte toe.

Dorpsraad Ilpendam

Agenda 149e vergadering 10 maart 2015

Uitnodiging voor de 149e vergadering op 10 maart 2015 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur
AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
* Vertegenwoordiging klankbordgroep toeristische visie
* Uitnodiging presentatie bestuurskrachtonderzoek
* Uitnodiging inloopavond voor bewoners onderhoud bestrating
6. Uitgaande post
*   Financiële verantwoording burgerparticpatie plan 2014
7. Ilpenhof terrein
8. Terrein Sebastianusschool
9. Inrichting Dorpsplein
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
11. Sluiting

Volgend overleg 21/4/2015