Agenda 150e vergadering 21 april 2015

Uitnodiging voor de 150e vergadering op 21 april 2015 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur
AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
*     Vurige staart
*     Integraal veiligheidsplan gemeente Waterland
6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
7. Terrein Sebastianusschool
8. Inrichting Dorpsplein
9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
10. Sluiting

Volgend overleg 16 juni 2015

Advertentie

Verslag 149e vergadering 10 maart 2015

VERSLAG VAN DE 149e VERGADERING
Op 10 maart 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet, (voorzitter), Ben Verweij, Cees Kramer, Monique Belder, Peter Clement, Jan Meijer en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen, Lenie Doets, Jan Dekker, Hans Wouda, Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen

Lenie, Ria, Jan, Hans en Vincent hebben zich afgemeld.

De brandweerkorpsen moeten bezuinigen. De burgemeester van gemeente Waterland is hierover in gesprek met de brandweer Ilpendam. Er is besloten om voor Ilpendam een kleinere brandweerwagen in te gaan zetten. Het definitieve besluit moet hierover nog worden genomen door de veiligheidsregio. Lees verder