Verslag 149e vergadering 10 maart 2015

VERSLAG VAN DE 149e VERGADERING
Op 10 maart 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet, (voorzitter), Ben Verweij, Cees Kramer, Monique Belder, Peter Clement, Jan Meijer en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen, Lenie Doets, Jan Dekker, Hans Wouda, Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen

Lenie, Ria, Jan, Hans en Vincent hebben zich afgemeld.

De brandweerkorpsen moeten bezuinigen. De burgemeester van gemeente Waterland is hierover in gesprek met de brandweer Ilpendam. Er is besloten om voor Ilpendam een kleinere brandweerwagen in te gaan zetten. Het definitieve besluit moet hierover nog worden genomen door de veiligheidsregio.

3.    Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.
.
4.    Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5.    Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

•    Vertegenwoordiging klankbordgroep toeristische visie
•     Uitnodiging presentatie bestuurskrachtonderzoek
•    Uitnodiging inloopavond voor bewoners onderhoud bestrating
*     De bestrating was niet echt de discussie. Ter sprake kwam m.n.
•    (te) hard rijden op de Noord
•    parkeerplaatsen
•    de rand langs de sloot (de Noord

6.    Uitgaande post

Besproken:

•     Financiële verantwoording burgerparticipatie 2014

7.    Plannen Ilpenhof terrein

Geen nieuws. Ben belt de gemeente om na te vragen of e.e.a. nog op planning zit.

8.    Terrein Sebastianusschool

Geen nieuws. Geen nieuwe plannen bekend.

9.    Inrichting Dorpsplein

Gemeente geeft aan geen budget beschikbaar te hebben.
Afgesproken  met de gemeente om een plan te maken (Floor van Dusseldorp). Deze kosten worden door de gemeente vergoed.
De omwonenden van het Dorpsplein gaan gezamenlijk met Jan Uidam en een verkeersspecialist (on)mogelijkheden bespreken.

Volgende stappen: eerst tekening maken, die wordt dan al plan bij de gemeente ingediend. O.b.v. dit plan kan dan subsidie worden aangevraagd. Het is wel zaak om alle omwonenden op 1 lijn te krijgen t.a.v. het in te dienen plan.

Gevraagd is nog om gebruik te mogen maken van het stimuleringsfonds bijzondere initiatieven om de kosten van het maken van het plan gefinancierd te krijgen.

10.    Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
•    Vraagt aandacht voor de verwikkelingen rond het bedrijf de Vurige Staart.

11.    Sluiting, volgende vergadering 21 april 2015

Overige vergaderdata 2015
16 juni 2015
8 september 2015
3 november 2015
15 december 2015

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s