Verslag 150e vergadering 21 april 2015

VERSLAG VAN DE 150e VERGADERING
Op 21 april 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Ben Verweij (voorzitter), Cees Kramer, Monique Belder, Peter Clement, Jan Meijer, Ria van Oostveen, Lenie Doets, Jan Dekker, Hans Wouda, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Wolter van der Vliet

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Ben de vergadering.

2. Mededelingen

Wolter heeft zich afgemeld.

Verder geen mededelingen. Lees verder

Advertentie

Voorontwerpbestemmingsplan locatie Ilpenhof

Inspraakverordening van de gemeente Waterland, wordt vanaf 1 mei 2015 inspraak verleend op het voorontwerpbestemmingsplan Lepelaarstraat Ilpendam (locatie Ilpenhof).

Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van 20 grondgebonden woningen en bijbehorende bouwwerken, conform wat eerder met een SPVE is vastgelegd voor de locatie van Ilpenhof, planologisch mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Een toelichting

  • Bijlagen behorende bij de toelichting

Ilpendam Lepelaarstraat_BIJLAGEN TOELICHTING (klik op de link)

  • Regels

Ilpendam Lepelaarstraat_REGELS (klik op de link)

  • 1 bijlage behorende bij de regels

Ilpendam Lepelaarstraat_BIJLAGE REGELS (klik op de link)

  • Een verbeelding.

Ilpendam Lepelaarstraat_VERBEELDING (klik op de link)