Verslag 150e vergadering 21 april 2015

VERSLAG VAN DE 150e VERGADERING
Op 21 april 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Ben Verweij (voorzitter), Cees Kramer, Monique Belder, Peter Clement, Jan Meijer, Ria van Oostveen, Lenie Doets, Jan Dekker, Hans Wouda, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Wolter van der Vliet

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Ben de vergadering.

2. Mededelingen

Wolter heeft zich afgemeld.

Verder geen mededelingen.

3. Verslag vorige vergadering

Op bladzijde 3 wordt een wijziging aangebracht.

De zin: Deze kosten worden door de gemeente vergoedt. vervalt.

4. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

• Vurige staart
• Veiligheidsplan
• Er is een overleg geweest met alle deelgemeenten met als onderwerpen:
• Orde en veiligheid leefomgeving
• Wonen en veiligheid
• Bedrijvigheid en veiligheid
• Jeugd en veiligheid
• Integriteit en veiligheid
• Verkeer en veiligheid

Ilpendam en andere Waterlandse deelgemeenten moeten plannen maken. Er is een concept klaar maar deze is niet openbaar.

Tevens is in dit overleg aan de orde gekomen de nieuwe (kleinere) brandweerauto voor Ilpendam. De burgemeester heeft bevestigd dat dit door gaat.

6. Plannen Ilpenhof terrein

Er is informatie ontvangen van USP, deze informatie  wordt op de site van de dorpsraad Ilpendam geplaatst.

7. Terrein Sebastianusschool

Geen nieuws. Geen nieuwe plannen bekend.

8. Inrichting Dorpsplein

Inmiddels hebben er eerste overleggen plaatsgevonden met de buurtbewoners en met gemeente vertegenwoordiging. Deze oriënterende gesprekken worden voortgezet en omgezet in concrete acties.

9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Lenie:
• Er is een vraag binnengekomen m.b.t. het ophogen van straten in Ilpendam. Door de ophoging worden aanwonenden verplicht om op eigen kosten hun eigen voortuin mee op te hogen. Gevraagd wordt om vragen te stellen aan de gemeente. Dit is inmiddels gebeurd, gemeente stelt zich op standpunt dat er is geïnformeerd over de consequenties van ophogen. Gemeente is bereid om bij volgende ophoogacties nog explicieter te melden  welke consequenties ophogen heeft.
• Vraagt zich af of we een enquête moeten doen op de website; welke wensen zijn er bij de Ilpendammers om de site te verbeteren.

Jan:
• Wat is het alternatief voor de Ilpendamse jeugd als het Ilpenhof wordt gesloten. Cees vraagt dit na.

Ben:
• Ria gaar naar het overleg van de stichting Dorpshuis.
• Als Hofbrug drempel niet werkt, is het zaak om de gemeente te informeren.

10. Sluiting, volgende vergadering 16 juni 2015

Overige vergaderdata 2015
8 september 2015
3 november 2015
15 december 2015

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s