Opknappen groen openbare begraafplaats Ilpendam

Maandag 29 juni wordt het groen op de gemeentelijke begraafplaats van Ilpendam onder handen genomen. Voor het volledige bericht van de Gemeente Waterland, klik op onderstaande link.

http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/opknappen-groen-begraafplaats-ilpendam/

De inzamelbakken voor de taxus snoeiactie Vergroot de Hoop staan klaar

Ilpendam: bij de parkeerplaats van de voetbalvereniging, voor meer informatie klikt u op onderstaande link.

http://www.waterland.nl/nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/problemen-met-levering-inzamelbakken-taxussnoeisel/

Agenda 151e vergadering 16 juni 2015

Uitnodiging voor de 151e vergadering op 16 juni 2015 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur (al onze vergaderingen zijn openbaar, de koffie/thee e.d. is voor eigen rekening)

AGENDA

1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen
•     Voorstellen wethouder ruimtelijke ordening Jean van der Hoeven;
voor punten 6, 7 en 8.
3.    Verslag vorige vergadering
4.    Actie/besluitenlijst
5.    Ingekomen post
•     Uitnodiging informatieavond concept duurzaamheidsagenda gemeente
•     Verslag informatieavond concept duurzaamheidsagenda d.d. 12 mei
6.    Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
•      Inloopavond
7.    Terrein Sebastianusschool
8.    Inrichting Dorpsplein
9.    Aanleggen busbaan n.a.v. gesprek met Jan Steenis
10.  Voorbespreken bestuurlijk overleg gemeente
11.  Financieel verslag
12.  Wat verder ter tafel komt/rondvraag
•      Rondzendmap
13.   Sluiting

Volgend overleg 8 september 2015