Agenda 151e vergadering 16 juni 2015

Uitnodiging voor de 151e vergadering op 16 juni 2015 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur (al onze vergaderingen zijn openbaar, de koffie/thee e.d. is voor eigen rekening)

AGENDA

1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen
•     Voorstellen wethouder ruimtelijke ordening Jean van der Hoeven;
voor punten 6, 7 en 8.
3.    Verslag vorige vergadering
4.    Actie/besluitenlijst
5.    Ingekomen post
•     Uitnodiging informatieavond concept duurzaamheidsagenda gemeente
•     Verslag informatieavond concept duurzaamheidsagenda d.d. 12 mei
6.    Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
•      Inloopavond
7.    Terrein Sebastianusschool
8.    Inrichting Dorpsplein
9.    Aanleggen busbaan n.a.v. gesprek met Jan Steenis
10.  Voorbespreken bestuurlijk overleg gemeente
11.  Financieel verslag
12.  Wat verder ter tafel komt/rondvraag
•      Rondzendmap
13.   Sluiting

Volgend overleg 8 september 2015

Advertentie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Roadshow 17 juni 2015

De Roadshow veilig wonen toert in 2015 en 2016 door de 9 gemeenten van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Woensdag 17 juni 2015 staat de roadshow bij ’t Spil in Monnickendam, gemeente Waterland.  Voor alle informatie klik je op de onderstaande link.

http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/index.php?id=498