Verslag werksessie N235/N247 14 juli 2015 te Ilpendam

Beste Ilpendammers hieronder het verslag van de werksessie op 14 juli 2015 over de maatregelen binnen het programma Bereikbaarheid Waterland in Ilpendam. De input van de bewoners van de Zonneweg, Merelstraat en Dorpsstraat was waardevol, het ingenieursbureau Antea Group kan op basis van de input van de avond verder met het ontwerp.

“Let op: helemaal onderaan dit bericht vindt u de bijlagen met schetsen van de eerste plannen m.b.t. de fietsenstalling en de schetsen zoals op deze avond getoond t.b.v. de betere doorstroming van de N235″

Antea Group  verzamelt daarnaast nog meer informatie, zoals verkeerstellingen en wensen van de gemeente en de Stadsregio Amsterdam (SRA). Het bureau maakt vervolgens schetsontwerpen van de onderdoorgang, de spitsbusbaan en de fietsenstallingen.  Dat schetsproces kost een aantal maanden voorbereiding. In deze tijd worden de wensen die in de werksessie naar voren kwamen getoetst op haalbaarheid en toepasbaarheid.

We verwachten de ontwerpen in oktober aan u te kunnen laten zien. U hoort dan wat er met uw wensen en opmerkingen is gedaan.  Het is goed om te weten dat de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, met daarin vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten, de stadsregio en de provincie, al besloten heeft dat de spitsbusbaan er komt. Over de overige te nemen maatregelen om de doorstroming te bevorderen, zoals de onderdoorgang of het aanpassen van een halte, neemt de stuurgroep in het eerste kwartaal van 2016 een beslissing. Daarbij zullen kosten en ‘winst’ per maatregel worden meegewogen in de besluitvorming.

Lees verder

Advertentie

Verslag 151e vergadering 16 juni 2015

VERSLAG VAN DE 151e VERGADERING
Op 16 juni 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Cees Kramer, Monique Belder, Peter Clement, Jan Meijer, Lenie Doets, Hans Wouda en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen, Jan Dekker en Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen

Vincent, Ria en Jan D hebben zich afgemeld.

Als gast is vanavond wethouder Jean van der Hoeven aanwezig. Jean heeft als portefeuille: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, BWT (inclusief Welstand), Economische Zaken, Projecten Bouw (Brede) Scholen, Gebiedscommissie Laag Holland en is vanavond aanwezig voor m.n. agendapunten 6, 7 en 8.

Verder geen mededelingen.
Lees verder

Persbericht Stadsregio de termijn voor inschrijven behouden woonduur is verlengd

De termijn voor inschrijven om woonduur te behouden is verlengd tot 31 December

Persbericht

Amsterdam, 17 maart 2015

Regels toekenning sociale huurwoningen veranderen per 1 juli

Inschrijven bij WoningNet cruciaal

Infographic_inschrijvingWoningNetVanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet en wordt 15% van het aanbod verloot. De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op 17 maart 2015 een voorstel aangenomen voor actualisatie van de regels op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad.

Vanaf dit jaar is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Gemeenten mogen hierdoor minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor enkele regels voor woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad. Komende maanden zullen de Stadsregio, de woningcorporaties en de gemeenten een communicatiecampagne voeren om alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerveer, Zaanstad en Zeevang in te lichten over de wijzigingen.

De nieuwe regels worden vastgelegd in een gewijzigde huisvestingsverordening die per 1 juli 2015 ingaat. Vanaf dat moment wordt toewijzing op basis van opgebouwde woonduur afgeschaft. Wel is er een overgangsregeling afgesproken met de corporaties tot 1 juli 2015 voor mensen die al woonduur in de stadsregio hebben opgebouwd. Voor die mensen is het verstandig zich voor 1 juli in te schrijven bij WoningNet. Hun woonduur wordt dan omgezet in inschrijfduur. En hoe meer inschrijfduur, des te groter de kans op een sociale huurwoning. Woonduur geldt zowel voor huurders als voor mensen die een koopwoning achterlaten. Vanaf 1 juli 2030 vervalt de overgangsregeling en telt alleen nog het moment van inschrijving bij WoningNet. Die is dan minimaal 15 jaar. Gebleken is dat dit voldoende is om een geschikte woning te bemachtigen.

Inschrijfformulier Stadsregio Amsterdam (ctrl klik)

WNR110_0315 Toelichtling  (ctrl klik)

WoningNet_presentatie_inschrijving_20mrt15  (ctrl klik)

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.woningnetregioamsterdam.nl (ctrl klik)