Verslag 151e vergadering 16 juni 2015

VERSLAG VAN DE 151e VERGADERING
Op 16 juni 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Cees Kramer, Monique Belder, Peter Clement, Jan Meijer, Lenie Doets, Hans Wouda en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen, Jan Dekker en Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen

Vincent, Ria en Jan D hebben zich afgemeld.

Als gast is vanavond wethouder Jean van der Hoeven aanwezig. Jean heeft als portefeuille: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, BWT (inclusief Welstand), Economische Zaken, Projecten Bouw (Brede) Scholen, Gebiedscommissie Laag Holland en is vanavond aanwezig voor m.n. agendapunten 6, 7 en 8.

Verder geen mededelingen.

3.    Verslag vorige vergadering

Aanvulling op verslag:
M.b.t. de Vurige staart sport heeft de dorpsraad begrepen dat deze tot eind augustus de huidige activiteiten kan voortzetten.

4.    Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5.    Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

•    Uitnodiging informatieavond concept duurzaamheidsagenda gemeente
•    Verslag informatieavond concept duurzaamheidsagenda gemeente dd 12-05- 2015

6.    Plannen Ilpenhof terrein

Er is een inloopavond geweest met een hoge opkomst (veel jongeren en senioren).
Er zijn diverse punten besproken:
•    Behoefte aan jongerenhuisvesting
•    Hoe wordt er met parkeren om gegaan
Op dit moment blijken er vleermuizen gehuisvest te zijn in het Ilpenhof gebouw, hierdoor mogen er geen handelingen verricht worden aan het gebouw.
De besluitvorming door de gemeente wordt op korte termijn verwacht maar uiterlijk voor november 2015.
Gevraagd wordt naar de rol van woonzorg in dit geheel, de verwachting is dat zij hierin geen rol gaan spelen.

7.    Terrein Sebastianusschool

Er is door de gemeente gesproken met zowel de tandarts als het parochiebestuur.
Doelstelling is om gezamenlijk een plan te ontwikkelen.
Ruimtelijke kaders bepalen hoeveel en wat voor woningen er gebouwd kunnen gaan worden. Hier komt na de zomer, waarschijnlijk pas in het najaar, pas meer duidelijkheid over. Wel duidelijk is, is dat de gemeente hierin het initiatief neemt en heeft.
Dorpsraad verzoekt aan de wethouder om toch vooral te benadrukken in zijn overlegstructuren dat een zeer snelle sloop van de kleuterschool gewenst is. De wethouder neemt dit mee en komt hierop ook terug.

8.    Inrichting Dorpsplein

Het wachten is nu op de gemeente. Het plan kan nu worden uitgewerkt, maar de kosten die dat met zich meebrengt, moeten wel worden gefinancierd. Het wachten is daarom op het beschikbaar stellen van dat bedrag door de gemeente. Verzoek is om dat bedrag beschikbaar te stellen uit het stimuleringsfonds, in juli zal hierover door de gemeente besluit worden genomen.

9.    Aanleggen busbaan n.a.v. gesprek met Jan Steenis

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Jan Steenis, de omgeving coördinator van de provincie. In het algemeen is hier gesproken over de verbetering verkeersstromen Jaagweg inclusief Openbaar Vervoer.

Gesproken is ook over:
•    Extra fietsparkeerplaatsen aan de Zonneweg
•    Eventuele voetgangerstunnel
•    Versmallen kanaal
•    Verlengde bushalte
•    Snelheid verkeer op de Jaagweg
•    De slinger in de Jaagweg t.h.v. Havenpad ook richting Purmerend aanbrengen

Er zijn geen definitieve plannen m.b.t. bovengenoemde punten.

10.    Voorbespreken bestuurlijk overleg met de gemeente

De volgende punten zullen door de Dorpsraad op de agenda worden gezet voor het bestuurlijk overleg inc Schouw op 30 juni.

•    Stoepranden de Noord
•    Parkeren en de handhaving daarop
–    Dorpsplein
–    Terrein Ilpenhof
–    Kerkhofpad
–    Bij glasbak
–    De Harn
•    Brugleuning Aalduikerweg
•    Schilderen lantaarnpalen oude kern

11.    Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
•    Parkeren bij glasbak (op agenda bestuurlijk overleg)

Ben:
•    Handhaven parkeren in Ilpendam bijv. de Harn (op agenda bestuurlijk overleg)

Jean:
•    De startnotitie handhavingsnota en uitvoering geven de kaders aan voor handhaving. Jean wil graag dat de kernraden betrokken worden bij de besluitvorming.
•    Er is een structuurvisie in de maak. Voor deze visie worden de kernraden benaderd om hun mening te geven. In deze visie wordt vastgelegd wat er anders moet/kan t.a.v. bijv. woningbouw. Welk type woningen zijn er nodig voor welke doelgroep.

Hans:
•    De groenvoorziening Mezenpad / Lepelaarstraat wordt besproken. De Dorpsraad kan hier niet veel in doen, dat is een zaak van de eigenaar en de bewoners.
•    Vraagt of er een mogelijkheid bestaat urnen te plaatsen bij het kerkhof. Hiervoor wordt nu een proef gestart in Watergang.

Lenie:
•    Als feit dat het kerkhof niet perfect rolstoel toegankelijk is. Dit is een zaak die buiten de bevoegdheid van de gemeente valt.

12.    Sluiting, volgende vergadering 08 september 2015

Overige vergaderdata 2015
3 november 2015
15 december 2015

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s