Verslag 152e vergadering 8 september 2015

VERSLAG VAN DE 152e VERGADERING
Op 8 september 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij,
Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Lenie Doets, Hans Wouda en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Monique Belder, Peter Clement en Vincent Thijssen,
Cees Kramer,

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Monique, Vincent, Cees en Peter hebben zich afgemeld.

Als gast is vanavond Hans Wolff aanwezig om punt 8 nader toe te lichten.

Verder geen mededelingen.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd. Lees verder