Verslag 152e vergadering 8 september 2015

VERSLAG VAN DE 152e VERGADERING
Op 8 september 2015
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij,
Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Lenie Doets, Hans Wouda en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Monique Belder, Peter Clement en Vincent Thijssen,
Cees Kramer,

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Monique, Vincent, Cees en Peter hebben zich afgemeld.

Als gast is vanavond Hans Wolff aanwezig om punt 8 nader toe te lichten.

Verder geen mededelingen.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

Eind september/begin oktober wordt concept bestemmingsplan opgeleverd. Deze wordt in november in de gemeenteraad besproken waarna ter visie legging volgt. In maart/april 2016 vindt vaststelling bestemmingsplan plaats. Streefdatum besluit over bestemmingsplan is dan april 2016.

Er schijnt een quickscan te zijn uitgevoerd om asielzoekers te huisvesten in de Ilpenhof, dit is niet bevestigd.

7. Terrein Sebastianusschool

Op 27 augustus is een bijeenkomst geweest waarvoor waren uitgenodigd: de gemeente, het kerkbestuur, DoRa vertegenwoordiging en de tandarts.
Er zijn meerdere opties mogelijk op het terrein. O.a. is gesproken over sociale koopwoningen voor starters.
Deze plannen zijn nog heel prematuur en zeker niet concreet. Het wachten is op de eerste concrete voorstellen.

8. Inrichting Dorpsplein

Aan het Dorpsplein is al 35 jaar niets gedaan mede daardoor is het een rommelig geheel.
Er is door de gemeente € 115.000, – beschikbaar gesteld voor herinrichting van het Dorpsplein. Alle fracties in de gemeenteraad waren het er over eens dat dit bedrag beschikbaar mag worden gesteld.
Bovendien is er € 5.000, – beschikbar voor het realiseren van een ontwerptekening.
De plannen zijn met de direct betrokkenen/aanwonenden besproken.
Er wordt nu een programma van eisen opgesteld o.a. hoe om te gaan met parkeren op en rond het Dorpsplein. Mening is ook dat het Dorpsplein niet los kan worden gezien van de infrastructuur van de rest van Ilpendam.
In oktober vindt er nog een overlegronde plaats met de dorpsbewoners.
De uitvoering is vooralsnog gepland in 2016.

9. Nabespreken bestuurlijk overleg met de gemeente

• Kerkhofpad
Er gaat worden gehandhaafd, wachten is op bord parkeerverbod aan beide zijden van het pad.
• De Harn
De Harn is in principe gesloten voor parkeren. Alleen voor festiviteiten in het Dorpshuis of Café kan er geparkeerd worden.
• Brugleuning Aalduikerweg
Is nog steeds gepland, helaas nog niet uitgevoerd.

10. Contactformulieren

Worden beantwoord.

Gele belijningen op het Dorpsplein:
Is al verschillende keren gevraagd aan de gemeente, nog steeds geen opvolging. Door de aanpassing van het Dorpsplein zal dit in de nabije toekomst al drastisch kunnen veranderen.
Terrein Molenpad:
De Dorpsraad kan daar geen actie op ondernemen. Op de agenda voor de volgende schouw.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Jan D:
• Cees Kramer heeft met de jongerenwerker van de gemeente gesproken. Besproken is de mogelijkheid om Ilpendamse jongeren een plaats te geven achter de muziektent in het park i.p.v. het Ilpenhof.

Lenie:
•Status strandje? Door de gemeente is € 10.000, – beschikbaar gesteld voor het terrein achter de hobbyclub. In eerste instantie was dit bedoeld voor het aanleggen van een strandje. De steiger en het opknappen aan de waterkant is m.n. door de roeivereniging uitgevoerd.
• De website gaat goed, geen problemen.

Verder wordt nog door aanwezigen gevraagd:
• of bekend is dat er asbest waterleidingen zouden liggen in Ilpendam.
Reactie van de PWN:
Het klopt inderdaad dat er in Ilpendam asbestcement drinkwaterbuizen gebruikt worden, waarbij er in geringe mate asbestvezels in het drinkwater terecht kunnen komen. Echter, het drinken of consumeren van asbestvezels (drinkwater gebruikt bij voedselbereiding) vormt, volgens onafhankelijk onderzoek van de WHO en RIVM geen risico voor de volksgezondheid.

• Hoe het met een eventuele tunnel staat onder de Jaagweg:
Op dit moment zijn er wel plannen maar is er nog steeds geen besluit over een eventuele tunnel.
Wel besloten is:
o Doortrekken busbaan waardoor er een stuk van het kanaal afgaat.
o Langere bushalte bij Ilpendam (meer ruimte voor stoppen van bussen)
o Fietsenstalling wordt meegenomen in het project

Sluiting, volgende vergadering 15 december 2015

Overige vergaderdata 2015
15 december 2015

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s