Verslag 153e vergadering, 3 november 2015

VERSLAG VAN DE 153e VERGADERING
Op 3 november 2015, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij,
Monique Belder, Jan Dekker, Jan Meijer, Lenie Doets, Peter Clement en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Ria van Oostveen, Hans Wouda, Vincent Thijssen en
Cees Kramer

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Vincent, Cees en Hans hebben zich afgemeld.

Als gasten zijn vanavond Laura Bromet alsmede 3 inwoners aanwezig.

Verder geen mededelingen.

Lees verder

Advertentie

Inloopavond N235 Ilpendam

De provincie Noord-Holland organiseert op 1 december een inloopavond over de plannen in Ilpendam.

Datum: 1 december 2015
Tijdstip: van 19.00 tot 20.30 uur.
Locatie: Dorpshuis Ilpendam

Wilt u naar de inloopavond komen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u vóór 27 november aan te melden per mail via BereikbaarheidWaterland@noord-holland.nl.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitnodiging

Agenda 153e vergadering dinsdag 3 november 2015

Uitnodiging voor de 153e vergadering op 3 november 2015 in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur

AGENDA

1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Mededelingen
3.  Verslag vorige vergadering
4.  Actie/besluitenlijst
5.  Ingekomen post
 * Informatieavond terrassen gemeente Waterland
6.  Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
7.  Terrein Sebastianusschool
8.  Inrichting Dorpsplein
9.  Busbaan Jaagweg
10. Kernradenoverleg 17 november
11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
12. Sluiting; volgend overleg 15/12/2015

• Vergaderdata 2016