Verslag 153e vergadering, 3 november 2015

VERSLAG VAN DE 153e VERGADERING
Op 3 november 2015, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij,
Monique Belder, Jan Dekker, Jan Meijer, Lenie Doets, Peter Clement en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Ria van Oostveen, Hans Wouda, Vincent Thijssen en
Cees Kramer

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Vincent, Cees en Hans hebben zich afgemeld.

Als gasten zijn vanavond Laura Bromet alsmede 3 inwoners aanwezig.

Verder geen mededelingen.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

5 November is in de raad bestemmingsplan behandeld. 4 December wordt deze ter visie gelegd en vervolgens voorjaar 2016 vastgesteld.
Er is nog een onderzoek m.b.t:
• een tweetal extra parkeerplaatsen;
• verzoek bewoners Lepelaarstraat om de bebouwing 2 meter naar achteren te verplaatsen, dit verzoek is door de gemeente onderzocht en wordt niet goedgekeurd.

7. Terrein Sebastianusschool

Het wachten is nog steeds op concrete voorstellen en plannen.

8. Inrichting Dorpsplein

Er is een afspraak geweest met de gemeente, de grove schets is besproken. Het idee is nu meer concreet en kan worden uitgewerkt. Eind november is de tekening beschikbaar. Daarna vind een inspraakavond plaats i.s.m. de gemeente. Volgens planning zal dat in januari 2016 kunnen plaatsvinden. Met de direct omwonenden zal er een voorgesprek plaatsvinden.  Na discussie met een aantal belanghebbenden is afgesproken dat Laura Bromet en Wolter vd Vliet bij een aantal bewoners met het plan langs gaan.

9. Busbaan Jaagweg

Bereikbaarheid Waterland houdt zich bezig met een aantal infrastructurele aanpassingen in de gemeente Waterland. Hiertoe behoort ook de uitbreiding van de busbaan langs de Jaagweg tussen Ilpendam en Purmerend. Omdat dit een provinciale aangelegenheid is heeft zowel de gemeente als de Dorpsraad Ilpendam hier weinig invloed op. Het besluit wordt genomen door de stuurgroep, waarin ook de wethouders van de omliggende gemeenten zijn vertegenwoordigt,  na 17 november.
Op dit moment is bekend:
• Er is sprake van een voetgangerstunnel
• Er wordt een hek geplaatst tussen Zonneweg en Jaagweg om oversteken te voorkomen
• Woning aan de Zonneweg 1 moet plaatsmaken voor uitbreidingen
• Huidige fietsenstalling wordt verplaatst naar Zonneweg 1
• Er komt een grotere bushalte, voor 3 bussen
• Verkeerslichten worden verplaatst
• Busbaan wordt verbreed ten koste van het kanaal

Er is onderzoek geweest naar de hoeveelheid mensen die oversteken op de Jaagweg, berekeningen komen uit op ca 1000 per dag.

10. Kernraden overleg 17 november

Jan M en Wolter gaan namens de dorpsraad Ilpendam naar het kernradenoverleg.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Jan D:
• Door verzakking van het trottoir aan de Merelstraat steekt een rioolplaat nu boven de straatstenen uit en vormt een gevaarlijk obstakel. Laura Bromet gaat  bij de gemeente vragen dit te herstellen.
• Bij de algemene begraafplaats is nog steeds niet het parkeerverbod aan beide zijden ingsteld. Laura Bromet gaat dit bij de gemeente navragen.

Lenie:
• Vraagt of er al iets bekend is over een nieuwe hangplek voor de Ilpendamse jeugd. Hier is nog niets over bekend.

12.          Sluiting, volgende vergadering 15 december 2015

Vergaderdata 2016
2 februari
22 maart
10 mei
28 juni
20 september
29 november

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s