Publicatie Bereikbaar Waterland OV onderzoek Ilpendam

Bereikbaar Waterland heeft de onderzoeksresultaten van Het OV onderzoek te Ilpendam gepubliceerd. Alle publicaties kunt u vinden op http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/N235N247bereikbaarheidWaterland/Achtergrond-5/Publicaties.htm en hieronder vindt u als PDF bestand de onderzoeksresltaten.

OV_onderzoek_Ilpendam

 

Advertentie

Update terrein voormalig Ilpenhof

Goed nieuws! De zienswijzentermijn ontwerpbestemmingsplan terrein voormalig Ilpenhof is verstreken, er zijn geen zienswijzen ingediend.

Dat betekent dat de vaststelling van het bestemmingsplan wordt voorbereid. De gemeente Waterland  streeft naar de behandeling van dit plan in de raadsvergaderingen van 10 en 17 maart.

Bericht gemeente Waterland -ilpenhof-in-ilpendam/

 

 

Verslag 154e vergadering 15 december 2015

VERSLAG VAN DE 154e VERGADERING
Op 15 december 2015, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Ria van Oostveen, Hans Wouda, Vincent Thijssen, Cees Kramer
Monique Belder, Jan Meijer, Lenie Doets, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Jan Dekker en Peter Clement

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Jan D en Peter hebben zich afgemeld.

Het is erg donker op de Noord. Ruud zal de gemeente vragen dit te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen.

Geen verdere mededelingen. Lees verder