Verslag 154e vergadering 15 december 2015

VERSLAG VAN DE 154e VERGADERING
Op 15 december 2015, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Ria van Oostveen, Hans Wouda, Vincent Thijssen, Cees Kramer
Monique Belder, Jan Meijer, Lenie Doets, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Jan Dekker en Peter Clement

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Jan D en Peter hebben zich afgemeld.

Het is erg donker op de Noord. Ruud zal de gemeente vragen dit te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen.

Geen verdere mededelingen.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

Geen nieuws.

7. Terrein Sebastianusschool

Er wordt nu gewacht op het concept stedenbouwkundig plan van eisen. Deze wordt eind 2015 verwacht.

8. Inrichting Dorpsplein

Donderdag 17 december vind een overleg plaats tussen Wolter, Hans Wolff en de gemeente over het plan m.b.t. de inrichting van het Dorpsplein.
De stappen zijn als volgt:
• Eerst moet het plan worden uitgewerkt worden
• waarna de gemeente zijn akkoord kan geven
• dan wordt er een berekening gemaakt
• dan vind een inspraakavond plaats (waarschijnlijk januari 2016)

9. Busbaan Jaagweg

Er is een brief via de dorpsraad site binnengekomen om bomen die weggehaald worden bij de werkzaamheden later te her planten. Wolter zal op deze brief een reactie sturen.

10. Sponsorgeld voor uw regio

Er wordt door de Coöperatie Windenergie Waterland een bedrag
van € 1.000,00 beschikbaar gesteld als sponsorgeld voor maatschappelijke organisaties in Waterland.
De uitnodiging wordt doorgestuurd naar relevante organisaties.

11. Rol van de Kernraden

Gevraagd is aan de kernraden of zij nog tevreden zijn over hun rol en de samenwerking met de gemeente. De Dorpsraad Ilpendam heeft aangegeven hierover tevreden te zijn.

12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Jan M:
• Op de inloopavond is ter sprake gekomen of een blauwe zone gewenst zou zijn op de Zonneweg en Merelstraat. In het regulier overleg met de gemeente wordt dit als agendapunt meegenomen.
•  De Harn (kermisplein) is voorzien van nieuwe paaltjes. Deze zijn neergezet zonder overleg met de huidige sleutelhouders. Jan zal dit met de gemeente opnemen.

Lenie:
• Geeft aan dat er rond de brede school gevaarlijke situaties ontstaan door fout parkeren van ouders die hun kinderen naar school brengen/halen.

Ben:
• Is er beleid van de gemeente m.b.t. aanbesteding. Wolter vraagt dit na.

Hans:
• Maakt zich zorgen dat de brugleuning nog niet is geplaatst bij de Aalduikerweg.

13.          Sluiting, volgende vergadering 2 februari 2016

vergaderdata 2016
22 maart
10 mei
28 juni
20 september
29 november

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s