Verkoopbijeenkomst Ilpenhof, 23 maart 2016

Verkoopbijeenkomst Ilpenhof, 23 maart 2016 van 18.00 tot 20.30. Locatie Brede school De Grote Grutto, Gruttostraat 3 Ilpendam. Voor alle informatie klikt u op onderstaande link.

Middels deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de verkoopbijeenkomst van de 20 woningen in het plan Ilpenhof te Ilpendam.

Ilpenhof woningen

Vandaag is er al een start gemaakt op het oude Ilpenhof terrein. Alle bomen en struiken zijn weg en het oude Ilpenhof is weer volledig zichtbaar.

Advertentie

Omgevingsvisie Waterland 2030

Meepraten en meedoen

Open visiebijeenkomst op maandag 22 februari 2016

Informatie Omgevingsvisie Waterland 2030 (klik hier)

Visiebijdrage en visiebijeenkomst (fase 3)

Dit is hét moment om uw ideeen, wensen, kansen en dilemma’s voor het ruimtelijke beleid in de toekomst naar voren te brengen! Waar mag volgens u worden gebouwd en waar niet? Hoe denkt u over agrarische, economische en duurzame ontwikkeling? Wat moet volgens u beschermd worden of wat juist niet? Hoe denkt u over de voorzieningen voor sport, recreatie, winkels, bedrijven en dorpshuizen?

We gaan graag samen met u aan de slag met toekomstbepalende keuzes. Heeft u ideeën over het Waterland van de toekomst en manieren om daar te komen? Dan bent u degene die wij zoeken! Samen met andere inwoners, bedrijven, ondernemers, politieke en maatschappelijke organisaties draagt u bij aan de koers voor het Waterland van morgen. Uw visiebijdrage is van harte welkom!

Het is belangrijk dat u bij het indienen van uw bijdrage niet alleen uw idee/wens duidelijk omschrijft, maar ook aangeeft wat hiervan de achtergrond is. Want wat is bijvoorbeeld uw belang, met andere woorden: waarom heeft u dit idee of deze wens? En met welk doel; wat wilt u bereiken? U bent helemaal compleet als u ook beschrijft op welke wijze uw idee/wens volgens u zou kunnen worden uitgevoerd.

U kunt uw visiebijdrage tot en met zondag 28 februari 2016 indienen. Dit kan digitaal op de website Reactiepagina Omgevingsvisie Waterland 2030. Daarnaast kunt u uw visie kenbaar maken tijdens de open visiebijeenkomst op maandag 22 februari 2016. Op de pagina Aanmelden kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Een brief sturen kan ook.

Digitale peiling (fase 5)

In fase 5 kunt u uw mening geven over het ‘Keuzedocument’ door mee te doen aan de digitale peiling. In het ‘Keuzedocument’ staan onder meer scenario’s en mogelijke keuzes. Op de pagina Aanmelden kunt u zich alvast aanmelden voor deelname aan de peiling.

Zienswijze (fase 7)

In fase 7 kunt u uw mening geven over de ontwerpomgevingsvisie door het indienen van een zienswijze. Tijdens deze fase wordt een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd waar u de ontwerpomgevingsvisie kunt bekijken en waar u vragen kunt stellen over de ontwerpomgevingsvisie.

 

Vrijwilligers- en mantelzorgverzekering (brief gemeente Waterland)

In Waterland zijn vele vrijwilligers en mantelzorgers actief. De gemeente Waterland heeft daarom verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk en mantelzorgtaken zo goed mogelijk afdekken. De gemeente wil hiermee het belang van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg benadrukken en er voor zorgen dat eventuele risico’s van deze activiteiten zijn verzekerd.

Klik op onderstaande link voor de volledige brief.

Brief vrijwilligers- en mantelzorgverzekering

Aanvraag incidentele subsidie of aanvraag voor een stimuleringssubsidie voor 2016

Aanvraag incidentele subsidie of aanvraag voor een stimuleringssubsidie voor 2016

Aanvraag subsidies Gemeente Waterland

Subsidies

Subsidie aanvragen

Een welzijnssubsidie kan worden aangevraagd op grond van de Algemene subsidieverordening Waterland 2014 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg & Welzijn 2014. U kunt deze wet- en regelgeving vinden op www.overheid.nl (menukeuze Lokale wet- en regelgeving). Er zijn drie varianten:

  • de periodieke subsidie
  • de incidentele subsidie
  • de stimuleringssubsidie (eenmalig)

De periodieke subsidie

Wilt u namens uw instelling in 2017 in aanmerking komen voor een periodieke subsidie? Dan kunt u hiervoor vanaf 1 februari 2016 tot 1 april 2016 een aanvraag bij de gemeente indienen. Lees verder

Agenda 155e vergadering 2 februari 2016

Uitnodiging voor de 155e vergadering op 2 februari 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post
– Gemeente Waterland op NPO 2
– Omgevingsvisie Waterland 2030
– Spitsbusbaan N235

6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

7. Terrein Sebastianusschool

8. Inrichting Dorpsplein

9. Bereikbaarheid Waterland

10. Aanvraagformulieren stimuleringssubsidie 2016

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

12. Sluiting; volgend overleg 22 maart 2016