Aanvraag incidentele subsidie of aanvraag voor een stimuleringssubsidie voor 2016

Aanvraag incidentele subsidie of aanvraag voor een stimuleringssubsidie voor 2016

Aanvraag subsidies Gemeente Waterland

Subsidies

Subsidie aanvragen

Een welzijnssubsidie kan worden aangevraagd op grond van de Algemene subsidieverordening Waterland 2014 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg & Welzijn 2014. U kunt deze wet- en regelgeving vinden op www.overheid.nl (menukeuze Lokale wet- en regelgeving). Er zijn drie varianten:

 • de periodieke subsidie
 • de incidentele subsidie
 • de stimuleringssubsidie (eenmalig)

De periodieke subsidie

Wilt u namens uw instelling in 2017 in aanmerking komen voor een periodieke subsidie? Dan kunt u hiervoor vanaf 1 februari 2016 tot 1 april 2016 een aanvraag bij de gemeente indienen.

Organisaties die in 2016 ook al een subsidie hebben ontvangen, krijgen automatisch bericht dat zij het aanvraagformulier 2017 kunnen downloaden of opvragen.

Aanvraag incidentele subsidie of aanvraag voor een stimuleringssubsidie voor 2016

Wilt u in 2016 in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie?

Dan gelden daarvoor de volgende regels:

 

 • Voor een incidentele subsidie voor de organisatie van een evenement of culturele expositie kunt u tot uiterlijk 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt een aanvraag bij de gemeente indienen. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik gemaakt wordt van het aanvraagformulier voor incidentele subsidies 2016. Voor aanvragen voor incidentele subsidies is een subsidieplafond beschikbaar van maximaal € 8.000,–. Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
 • Voor een stimuleringssubsidie voor de organisatie van een maatschappelijk initiatief kunt u tot uiterlijk 1 april 2016 maar wel vóórdat de activiteit plaatsvindt, een aanvraag bij de gemeente indienen. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als gebruik wordt gemaakt van het aanvraagformulier voor stimuleringssubsidies eerste tranche 2016. Voor de eerste tranche van de stimuleringssubsidies is een subsidieplafond beschikbaar van maximaal € 14.125,–. Als de aangevraagde subsidies het plafond overstijgen wordt bij de verdeling van de subsidie prioriteit toegekend aan activiteiten die bijdragen aan meerdere doelstellingen als omschreven in de uitvoeringsregeling en activiteiten waarbij meerdere lokale organisaties betrokken zijn.
 • Komt uw aanvraag voor een stimuleringssubsidie na 1 april 2016 bij de gemeente binnen dan wordt de behandeling daarvan meegenomen in de tweede tranche, waarvoor aanvragen tot uiterlijk 1 oktober 2016 kunnen worden ingediend. Voor de tweede tranche van de stimuleringssubsidies is een subsidieplafond beschikbaar van minimaal € 14.125,–. Als het plafond uit de eerste tranche nog niet is gehaald kan het overgebleven bedrag worden toegevoegd aan het subsidieplafond voor de tweede tranche.

Een stimuleringssubsidie kan worden aangevraagd voor:

 1. een vernieuwende activiteit of voorziening;
 2. een startende activiteit voor een nieuwe organisatie of voorziening;
 3. een activiteit gericht op samenwerking en versterking van het integraal voorzieningenaanbod op kernniveau;
 4. een activiteit die gericht is op de maatschappelijke participatie en integratie van kwetsbare inwoners;
 5. een activiteit die gericht is op het optimaliseren van het gebruik en de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen in de openbare ruimte.
 6. een activiteit die gericht is op het stimuleren van vrijwilligerswerk en de waardering voor de vrijwillige inzet ten behoeve van de lokale gemeenschap;
 7. een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze inwoners;
 8. een activiteit die bijdraagt aan het vergroten van het cultureel-historisch bewustzijn over de kernen in de gemeente Waterland.

Let u er op dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt?

Op het aanvraagformulier is vermeld welke gegevens u (digitaal) moet meesturen voor de beoordeling van het recht op subsidie. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s