Agenda 156e vergadering 22 maart 2016

Uitnodiging voor de 156e vergadering op 22 maart 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post
• Publicatie inloopavond Dorpsplein
• USP nieuwsbrief Ilpenhof
• Operationeel jaarplan openbare werken

6. De Harn
• Papiercontainer
• Stelconplaten ijsclub
• Hek hobbyclub
• Parkeren op de Harn
• Alternatieve parkeerplaatsen
• Parkeersleutels
• Gebruik plein door particulieren

7. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

8. Terrein Sebastianusschool

9. Inrichting Dorpsplein

10. Bereikbaarheid Waterland

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

12. Sluiting; volgend overleg
• 10-05-2016

Verslag 155e vergadering, 2 februari 2016

VERSLAG VAN DE 155e VERGADERING
Op 2 februari 2016, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Ria van Oostveen, Hans Wouda, Jan Dekker, Peter Clement, Cees Kramer, Monique Belder, Jan Meijer, Lenie Doets en
Ruud Bosman (verslag)
Afwezig:  Vincent Thijssen

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.
2. Mededelingen

Vincent heeft zich afgemeld.

Geen verdere mededelingen.

Lees verder

Inloopavond (nieuwe inrichting) Dorpsplein Ilpendam

Inloopavond Dorpsplein Ilpendam

In 2015 heeft de gemeenteraad van Waterland een budget beschikbaar gesteld om Ilpendam het dorpsplein te geven waar zij recht op heeft. De afgelopen periode heeft beeldend vormgever de heer F. Dusseldorp in opdracht van de dorpsraad en in samenwerking met de gemeente een conceptontwerp gemaakt voor het toekomstige plein. Als bewoner en gebruiker  willen wij u graag betrekken bij het ontwerp. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de inloopavond op maandag 14 maart 2016 van 19:30 tot 21:00 uur in het Dorpshuis van Ilpendam. Tijdens de inloopavond kunt u het gemaakte ontwerp bekijken en zijn zowel de ontwerper als vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en eventuele wensen te inventariseren.

Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel graag bij het ontwerp worden betrokken, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Verleg, bereikbaar per telefoon (0299) 658574 of via de mail op j.verleg@waterland.nl.