Verslag 155e vergadering, 2 februari 2016

VERSLAG VAN DE 155e VERGADERING
Op 2 februari 2016, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Ria van Oostveen, Hans Wouda, Jan Dekker, Peter Clement, Cees Kramer, Monique Belder, Jan Meijer, Lenie Doets en
Ruud Bosman (verslag)
Afwezig:  Vincent Thijssen

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.
2. Mededelingen

Vincent heeft zich afgemeld.

Geen verdere mededelingen.


3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

2015121501 Wolter Verplanten bomen na aanpassing Jaagweg Conclusie; te duur met weinig overlevingskans. Ter compensatie opnieuw bomen en/of elders in Ilpendam bomen planten
2015121502 Ruud Te donker (verlichting) op de Noord Gemeente geïnformeerd, gemeente gaat onderzoeken
2015121503 Jan M Sleuteltjes paaltjes de Harn Nieuwe paaltjes zijn geplaatst, sleutels worden later uitgegeven
2015121504 Wolter Aanbestedingsbeleid gemeente Die bestaat en is te vinden op de gemeentesite, link is rondgestuurd
5. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

Planning is nu eind mei 2016 starten met de sloop en eind 2016 starten met de bouw.
Er wordt nog een informatie/inloop avond gepland (23 maart 2016).
7. Terrein Sebastianusschool

Het concept stedenbouwkundig plan van eisen zou eind 2015 worden gestuurd naar o.a. de Dorpsraad, helaas is dat niet gebeurd. Ben vraagt dit na.

8. Inrichting Dorpsplein

Hans Wolff en Wolter zijn bij aanwonenden langs geweest voor eventuele aan- opmerkingen m.b.t. de plannen. Het plan is aangepast door de architect en aangeleverd bij de gemeente. Februari/maart 2016 vindt er een inspraakavond plaats in Ilpendam daarna start de officiële procedure. (inspraakavond 14 maart).
Volgens planning wordt dan eind september (na de kermisweek) begonnen, beoogde afronding is dan eind 2016.
Waarschijnlijk is er geen financiële ruimte voor kunstwerken, onderzocht wordt nog wel of hier toch nog ergens ruimte voor is.

9. Bereikbaarheid Waterland

Geen nieuws.

10. Aanvraagformulieren stimuleringssubsidie 2016

Er is een mogelijkheid om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Totaal bedrag beschikbaar bedrag € 2500, -. 2x per jaar is het mogelijk om hiervoor in te schrijven en in aanmerking te komen.
Lenie plaatst link op de Dorpsraad site en op facebook.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
• Verzocht om voorsloot uit te laten baggeren
• Is het mogelijk om de paden in het park op te laten hogen? De paden staan bij overvloedig regenval snel onder water.
• In Purmerland is doorgaand verkeer (geen bestemming) niet toegestaan tot 9.30 uur, dat wordt nu opgerekt naar 10.00 uur. Is dit ook een overweging voor doorgaand en sluipverkeer in Ilpendam?

Hans:
• In de Lepelaarstraat wordt erg hard gereden door autoverkeer. Er wordt gedacht over een verhoging op de kruising Lepelaarstraat met de Fuutstraat.

Overige aanwezigen
• Gevraagd om aandacht te vragen voor het uitbaggeren van meerdere sloten
• Botenhelling in de Dorpsstraat is gevaarlijk, geen markering, te steil en te glad door aangroei. Ruud vraagt aan gemeente om dit ter plaatse te onderzoeken.

12.          Sluiting, volgende vergadering 22 maart 2016

Overige vergaderdata 2016
10 mei
28 juni
20 september
29 november

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s