Verslag 156e vergadering, 22 maart 2016

VERSLAG VAN DE 156e VERGADERING
Op 22 maart 2016
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Hans Wouda, Jan Dekker, Cees Kramer, Monique Belder, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer en Peter Clement

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

Vanavond aanwezig zijn Johanna de Cloo en Angela Kroon van sociaal cultureel centrum de Bolder Monnickendam.

2. Mededelingen

Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer en Peter Clement hebben zich afgemeld.

Geen verdere mededelingen.

3. De Bolder

Te gast zijn vanavond Johanna de Cloo en Angela Kroon om over de activiteiten, georganiseerd door het sociaal cultureel centrum de Bolder Monnickendam, te vertellen.
Alle informatie is te vinden op de website van de Bolder:
http://www.debolder.com/

Om een paar activiteiten te benoemen:
• jongerenwerk
• naschoolse activiteiten
• vrijwilligers vacaturebank
• repair café
• kinderkook café

Het is mogelijk om een aantal van deze activiteiten ook in Ilpendam te organiseren.

4. Verslag vorige vergadering

Bij punt 11 Voorsloot moet Achtersloot zijn.

Verslag wordt verder goedgekeurd.

5. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

6. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

7. De Harn

M.b.t. de Harn en de directe omgeving zijn een aantal onduidelijkheden die vragen oproepen. Deze wil de Dorpsraad graag met de gemeentevertegenwoordigers bespreken. Ruud zal daarvoor een overleg met de burgemeester en kernverantwoordelijke wethouder aanvragen.

• Papiercontainer
o Deze is verplaatst naar het parkeerterrein bij de tennisvereniging. Hierover is geen overleg geweest, bovendien is deze container zeer onhandig neergezet.
• Stelconplaten bij de ijsclub
o Gemeente wil deze weg hebben. Hierover is ook geen overleg geweest.
• Het hek bij de hobbyclub
o Gemeente wil deze weg hebben. Hierover is ook geen overleg geweest
• Parkeren op de Harn
o Hoe dit nu is geregeld is niet duidelijk
• Alternatieve parkeerplaatsen aanwijzen
o Gemeente verwijst naar de Merelstraat en Lepelaarstraat, daar kan dan aan beide kanten worden geparkeerd. Naar de mening van de Dorpsraad komt dit de verkeersveiligheid niet ten goede. Het wordt dan te smal voor 2 richting verkeer. Bovendien is het de aanfietsroute voor de basisschool.
• Parkeersleutels
o Sleutels voor de parkeerpaaltjes op de Harn zijn uitgereikt gesteld door de gemeente. Dorpsraad wil graag weten aan wie en waarom.
• Gebruik de Harn door particulieren
o Verifiëren bij de gemeente of en zo ja wat voor afspraken er zijn gemaakt.

8. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

Bestemmingsplan is goedgekeurd.

9. Terrein Sebastianusschool

Het concept stedenbouwkundig plan van eisen zou eind 2015 worden gestuurd naar o.a. de Dorpsraad, helaas is dat niet gebeurd. Op dit moment is er nog niets ontvangen.

10. Inrichting Dorpsplein

De informatie avond is goed bezocht.
Er is nog wel een zorgpunt m.b.t. het parkeren op het nieuwe plein.
Volgens planning wordt er in september (na de kermis) gestart met de werkzaamheden.

11. Bereikbaarheid Waterland

Geen nieuws.

12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
• Stichting Welzijn Ilpendam is tegen de plannen van de gemeente om de het terrein van de oude gemeentewerf (locatie hobbyclub etc.) vrij toegankelijk te maken. Het hek moet daarvoor blijven.
• Mogelijkheid voor een gele streep tegenover de glasbak aan de Lepelaarstraat.
Hans:
• Hoek Lepelaarstraat met de Fuutstraat is de haag erg hoog daardoor is de kruising onoverzichtelijk. Dit wordt waarschijnlijk al opgelost doordat er een verhoging (drempel) gepland staat voor deze kruising.
• Waar worden de activiteiten van o.a. Tsjilpendam georganiseerd wanneer dat niet meer in het Ilpenhof kan. Er is ooit gevraagd of dat in de ruimte achter de muziektent in het park kan worden georganiseerd. Hier is nooit een reactie op geweest; Johanna de Cloo gaat dit navragen.
Vincent:
• Op de Jaagweg wordt hard gereden. Dat geeft ook problemen bij de uitrit naar het Havenpad. Wolter vraagt na bij de provincie of deze situatie verandert als de Jaagweg wordt aangepast i.v.m. bereikbaarheid Waterland.
Ben:
• De wortels van de bomen aan de Spreeuwenstraat geven problemen met de riolering. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
Wolter:
• Het park gaat worden aangepakt, de paden zullen als gevolg daarvan worden aangepast.

13.          Sluiting, volgende vergadering 10 mei 2016

Overige vergaderdata 2016
28 juni
20 september
29 november

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s