Verslag 157e vergadering d.d. 10 mei 2016

VERSLAG VAN DE 157e VERGADERING
Op 10 mei 2016
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Hans Wouda, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Peter Clement, Cees Kramer, Monique Belder, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Lenie Doets

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering. Bij punt 6 wordt het bestemmingsplan spitsbusbaan nader besproken.

Vanavond aanwezig 2 gasten om de buurtapp toe te lichten.

2. Mededelingen

Lenie Doets heeft zich afgemeld.

Onze voorzitter Wolter is op 26 april blij verrast door de toekenning van een koninklijke onderscheiding. Ook de Dora feliciteert hem hiermee van harte.
Het overleg waarvoor Wolter was uitgenodigd is hierdoor uitgesteld.
Omdat zowel Ria als Wolter al 25 jaar lid zijn van de Dorpsraad Ilpendam krijgen zij bloemen aangeboden. Lees verder

Advertentie

Agenda 157e vergadering, d.d.10 mei 2016

Uitnodiging voor de 157e vergadering op 10 mei 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
*   Verslag bezoek burgemeester 26 april (Wolter)
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Financieel jaarverslag 2015
6. Ingekomen post
*    Ontwerp bestemmingsplan spitsbusbaan N235-2016
*    Mail m.b.t. verplaatste papier container
7. De Harn
8. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
*    Straatnamen plan Ilpenhof
9. Terrein Sebastianusschool
10. Inrichting Dorpsplein
11. Snelheid Ilpendam (Lenie)
12. Buurtapp
13. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
14. Sluiting; volgend overleg
*    28-06-2016