Verslag 157e vergadering d.d. 10 mei 2016

VERSLAG VAN DE 157e VERGADERING
Op 10 mei 2016
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Hans Wouda, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Peter Clement, Cees Kramer, Monique Belder, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Lenie Doets

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering. Bij punt 6 wordt het bestemmingsplan spitsbusbaan nader besproken.

Vanavond aanwezig 2 gasten om de buurtapp toe te lichten.

2. Mededelingen

Lenie Doets heeft zich afgemeld.

Onze voorzitter Wolter is op 26 april blij verrast door de toekenning van een koninklijke onderscheiding. Ook de Dora feliciteert hem hiermee van harte.
Het overleg waarvoor Wolter was uitgenodigd is hierdoor uitgesteld.
Omdat zowel Ria als Wolter al 25 jaar lid zijn van de Dorpsraad Ilpendam krijgen zij bloemen aangeboden.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

Doorgenomen en bijgewerkt.

5. Financieel jaarverslag 2015

Het verslag wordt besproken. De Dorpsraad stelt vast dat we jaar na jaar aan het interen zijn op ons saldo. Dit is een zorg punt en komt op de agenda om met de gemeente te bespreken in ons eerst volgend bestuurlijk overleg.

Financieel verslag wordt goedgekeurd en de penningmeester krijgt decharge.

6. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

Bestemmingsplan spitsbusbaan, overleg met provincie over maatregelen op/rond de Jaagweg

Jan Meijer doet verslag van het gesprek, dat hij 10 mei 2016 met onder meer de heer ing. J.Steenis, omgevingsmanager bij de provincie Noord-Holland, heeft gevoerd over een aantal zaken betreffende de Jaagweg.
• Daarbij is gesproken over vervanging van de bomen na aanpassing van de spitsbusbaan. Deze bomen (3 verschillende soorten iepen) worden 12 meter uit elkaar geplaatst i.p.v. de 7,5 meter nu. Vanwege vleermuizen langs het kanaal wordt het gat tussen de iepen opgevuld door wilgenbomen. Na een periode van 3 tot 4 jaar worden deze weer verwijderd. De nieuwe bomen zijn onder garantie van de aannemer voor een periode van 1 jaar, daarna worden deze o.b.v. een contract onderhouden.
• Aan de Zonneweg worden ook meer wilgenbomen geplant. Verder wil de provincie “het bruggetje “van Zonneweg naar de Jaagweg verwijderen. Jan zal de provincie en de gemeente melden dat de dorpsraad bezwaar heeft tegen verwijdering van het bruggetje.
• Aan de Aalduikerweg zullen extra platanen worden geplant.
• Er komt een hek tussen de Zonneweg en de Jaagweg om oversteken van de Jaagweg te verhinderen.
• De heer Steenis deelde in het bovengenoemde gesprek mee, dat de provincie het fietspad langs de Jaagweg tot het Schouw met 4 meter wil verbreden. Dit omdat de huidige situatie niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en er daardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
• Volgens planning zal de realisatie van de aanpassingen 31-12-2017 gereed zijn.

7. De Harn

Het overleg met de gemeente is niet doorgegaan (Wolter kreeg op de afgesproken datum het lintje uitgereikt). Er is nog wel grote behoefte om deze punten z.s.m. met de gemeente door te spreken. Wolter gaat hierover contact opnemen met de gemeente. Inmiddels zijn de sleutels voor de paaltjes uitgereikt. Voorwaarden voor het gebruik zijn bekend bij de sleutelbeheerders. De Dorpsraad heeft wel een probleem met hoe de communicatie omtrent het uitgeven van deze sleutels is gedaan door de gemeente, dit zal in ons volgend bestuurlijk overleg worden besproken.

8. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

Er is een verzoek binnengekomen van de heer Riool m.b.t. de naamgeving van het plan. Verzocht is om de straatnaam analoog aan het oude bejaardenhuis te stellen. Dus Ilpenhof i.p.v. Lepelaarstraat. Ruud zal de gemeente van deze wens op de hoogte brengen en verzoeken om dit over te nemen.

9. Terrein Sebastianusschool

Het concept stedenbouwkundig plan van eisen zou eind 2015 worden gestuurd naar o.a. de Dorpsraad, helaas is dat niet gebeurd. Op dit moment is er nog niets ontvangen. Dit punt zal worden meegenomen in het bestuurlijk overleg met de gemeente op 27 juni as.

10. Inrichting Dorpsplein

Volgens planning wordt er in september (na de kermis) gestart met de werkzaamheden.
Er loopt op dit moment een actie om een kunstwerk op het plein te realiseren. Er wordt gezocht naar de financiële middelen om dit te realiseren.

11. Snelheid op de Jaagweg

Nog steeds wordt er zeer hard (>50 km) gereden op de Jaagweg bij Ilpendam.
De Dorpsraad heeft hierover meerdere verzoeken tot maatregelen over binnen gekregen. Jan M stuurt een mail naar Niek Zwaag met verzoek of hier op korte termijn maatregelen tegen kunnen worden genomen.

12. Buurtapp

Vanavond zijn er 2 inwoners uit Ilpendam aanwezig om het gebruik van een buurtapp aandacht te geven. Er zijn 2 mogelijkheden hiervoor; whatsapp en nextdoor.
Verzocht wordt aan de Dorpsraad om via hun kanalen hiervoor de inwoners te informeren. De Dorpsraad staat hier positief tegenover en zal de beheerder van de site verzoeken om dit op de site te plaatsen.

13. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Ben:
• 27 juni as is het volgend bestuurlijk overleg inc schouw, aan allen het verzoek om na te denken over de te bespreken punten alsook waar geschouwd moet gaan worden. Ruud zal een mail hiervoor uitsturen.
Kees:
• Gerrit v.d. Meer brug is geschilderd.
• Verifieert of het pad naar het park echt over het terrein van stichting welzijn Ilpendam gaat lopen. (Wolter; staat wel zodanig in de stukken).

14.          Sluiting, volgende vergadering 28 juni 2016

Overige vergaderdata 2016
20 september
29 november

Advertentie

Een gedachte over “Verslag 157e vergadering d.d. 10 mei 2016

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s