Plannen woningen Sebastianusschoollocatie

Waar:
Kievitstraat in Ilpendam

Wat:
Woningbouw (o.a. jongerenwoningen)

Stand van zaken:
Inspraak stedenbouwkundig programma van eisen tot en met 25 augustus 2016, inloopavond 11 juli 2016

Laatste update:
30 juni 2016

Voor alle informatie klikt u op onderstaande link

https://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/woningen/sebastianusschoollocatie-in-ilpendam/

Advertentie

Agenda 158e vergadering d.d. 28 juni 2016

Uitnodiging voor de 158e vergadering op 28 juni 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen
• bestuurlijk overleg met de gemeente inc schouw

3. Ontwikkeling bouwplan terrein Sebastianusschool
• Debbie Nuijten

4. Verslag vorige vergadering

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post
• Bewonersbrief uitkomst inloopavond
• Inzamelen taxus knipsel
• Nieuwsbrief van de Bolder
• Repair cafe
• Contactformulier beschadiging auto
• Nieuwbouw Ilpenhof/straatnamen
• Beleidsregels terrassen

7. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

8. Inrichting Dorpsplein

9. Bereikbaarheid Waterland

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

11. Sluiting; volgend overleg
• 20-09-2016