Status update Ilpenhof

Alle woningen zijn verkocht en de Ilpenhof lijkt sinds kort echt leeg te staan. Alle actuele informatie m.b.t. staat op de website van de Gemeente Waterland. Klik hiervoor op onderstaande link.

Gemeente Waterland informatie Ilpenhof

Planning

De planning van het project De Ilpenhof ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Wanneer Omschrijving
13 mei 2016 Bestemmingsplan onherroepelijk
Zomer 2016 Behandeling aanvraag omgevingsvergunning
Eind september 2016 Start sloop bestaande gebouw De Ilpenhof en bouwrijp maken (na onherroepelijke omgevingsvergunning)
Oktober/november 2016 Start bouw woningen

In de planning kunnen wijzigingen optreden. Eventuele wijzigingen worden onder andere via de website bekend gemaakt.

Advertentie

Verbetering verkeerssituatie N235 / N247 het Schouw

N235 SchouwVerbetering verkeerssituatie N235 / N247 het Schouw door nieuwe maatregelen

De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland heeft 8 juli besloten het kruispunt N235 / N247 bij Het Schouw grondig te reconstrueren.

Ongelijkvloerse kruising

Door gebruik te maken van hoogteverschillen kan een ongelijkvloerse kruising bij ’t Schouw worden gecreëerd. Afslaand busverkeer vanuit Amsterdam richting Purmerend maakt tijdens de (avond)spits gebruik van de ongelijkvloerse doorgang naar de N235. De Termieterweg wordt losgekoppeld van het huidige kruispunt en verkeer kan in de toekomst met een ongelijkvloerse doorgang via de Kanaaldijk en de Slochterweg naar de N247 rijden.

Overstaphalte voor ov-reizigers

Voor de toekomstige OV-reizigers, die willen overstappen tussen de regio Waterland en Amsterdam CS of metrostation Buikslotermeerplein komen er nieuwe bushaltes ter hoogte van de Slochterweg. Bij de nieuwe bushaltes komt een tunneltje om veilig in- en uitstappen mogelijk te maken. Ook komen er nieuwe fietsenstallingen bij het nieuwe tankstation dat aan de westzijde van de N247 wordt gerealiseerd, aangevuld met Park & Ride en Park & Bike.

Informatiebijeenkomsten

Bewoners en ondernemers aan de Kanaaldijk en Slochterweg zijn persoonlijk geïnformeerd. In oktober vinden bewonersbijeenkomsten plaats voor de gehele omgeving van Het Schouw en Broek in Waterland. Hier worden alle varianten van plannen en te nemen maatregelen met de omgeving besproken.

Situatie Het Schouw N235 / N247

Vrijwilligers gezocht voor 1e Repair Café

Mocht u het leuk vinden om ook als reparatiedeskundige of als gastvrouw aan de slag te gaan? Mail dan naar info@debolder.com of bel naar 0299-650560 

Voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie kunt u kijken op de vacaturebank van Vrijwilligers Waterland: http://www.vrijwilligerswaterland.nl/vacaturebank.11.html 

De Bolder, ’t Spil 1, 1141 SB Monnickendam, 0299 650560, www.debolder.comRC-Aankondigingsposter_invulbaar.pdf

Eerste Repair Café in Ilpendam!

Eerste Repair Café in Ilpendam!

Het Repair Café wordt nu 2 jaar gehouden in De Bolder en is daarmee al een begrip in Waterland. Nu zal er voor de eerste keer een Repair Café gehouden worden in het dorpshuis van Ilpendam.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Handige reparatievrijwilligers en gastvrouwen verwelkomen u graag in het gezellige Repair Café op vrijdag 16 september. Van 10.00 tot 12.00 uur staan zij klaar om samen met u, uw kapotte apparaten (te proberen) te repareren en hun kennis met u te delen. Alles wat het niet meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie; van broodroosters tot föhns, tot speelgoed.

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.

De reparatiediensten worden gratis aangeboden. Alleen als er vervangende onderdelen nodig zijn dan dienen de kosten daarvan ter plekke te worden afgerekend. Om kleine verbruiksartikelen te bekostigen wordt een kleine vrijwillige bijdrage echter op prijs gesteld.

De oplossing is simpel; niet weggooien maar samen repareren. Beter voor het milieu en het is nog gezellig ook!  

Er zijn enkele vaste ervaren vrijwillige reparateurs aanwezig, maar we zijn voor vrijdag 16 september van 10.00 tot 12.00 uur nog opzoek naar extra vrijwilligers.

Mocht u het leuk vinden om ook als reparatiedeskundige of als gastvrouw aan de slag te gaan? Mail dan naar info@debolder.com of bel naar 0299-650560 

Voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie kunt u kijken op de vacaturebank van Vrijwilligers Waterland: http://www.vrijwilligerswaterland.nl/vacaturebank.11.html 

De Bolder, ’t Spil 1, 1141 SB Monnickendam, 0299 650560, www.debolder.comRC-Aankondigingsposter_invulbaar.pdf

Handhaving stopverbod gele stoepbanden Dorpsplein

Handhaving stopverbod bij gele stoepbanden op en rond Dorpsplein.

Ter informatie:  het gerucht doet de ronde doet dat er niet gehandhaafd zou worden door de BOA’s en politie, tot na de herinrichting van het Dorpsplein. De BOA’s en politie bekeuren echter wel, als er wordt geparkeerd bij de gele ononderbroken strepen op de stoeprand. We hebben dit nagevraagd bij de gemeente en deze bevestigde : “De gele strepen zijn met name om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, zowel de politie als de gemeentelijke handhavers blijven dit controleren.”

Bestemmingsplan spitsbusbaan N235 vastgesteld

Bestemmingsplannen N235 voor spitsbusbaan vastgesteld

Met de vastgestelde bestemmingsplannen in Purmerend en Waterland is de volgende stap gezet om de busbaan N235 tussen Purmerend en Ilpendam om te bouwen naar een spitsbusbaan (busbaan in twee richtingen) en daarmee ook het groot onderhoud aan deze weg.

Ook wordt de aanleg van een voetgangerstunnel in Ilpendam onder de N235 mogelijk gemaakt. De aanleg van deze spitsbusbaan is één van de maatregelen die de veiligheid en de doorstroming voor bussen, automobilisten en fietsers tussen Purmerend en Het Schouw verbetert.

Zienswijzen

Bewoners in de directe omgeving van deze provinciale weg hadden tegen de ontwerpbestemmingsplannen een aantal bezwaren (ook zienswijzen genoemd) ingediend. Zij maakten zich onder andere zorgen om het verdwijnen van groen, de hoeveelheid geluid van gemotoriseerd verkeer en verandering van de inrichting van de weg. De gemeente Waterland en gemeente Purmerend slagen er met provincie Noord-Holland in om aan een aantal zienswijzen tegemoet te komen in het aangepast ontwerp van deze weg. Lees verder