Handhaving stopverbod gele stoepbanden Dorpsplein

Handhaving stopverbod bij gele stoepbanden op en rond Dorpsplein.

Ter informatie:  het gerucht doet de ronde doet dat er niet gehandhaafd zou worden door de BOA’s en politie, tot na de herinrichting van het Dorpsplein. De BOA’s en politie bekeuren echter wel, als er wordt geparkeerd bij de gele ononderbroken strepen op de stoeprand. We hebben dit nagevraagd bij de gemeente en deze bevestigde : “De gele strepen zijn met name om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, zowel de politie als de gemeentelijke handhavers blijven dit controleren.”

Bestemmingsplan spitsbusbaan N235 vastgesteld

Bestemmingsplannen N235 voor spitsbusbaan vastgesteld

Met de vastgestelde bestemmingsplannen in Purmerend en Waterland is de volgende stap gezet om de busbaan N235 tussen Purmerend en Ilpendam om te bouwen naar een spitsbusbaan (busbaan in twee richtingen) en daarmee ook het groot onderhoud aan deze weg.

Ook wordt de aanleg van een voetgangerstunnel in Ilpendam onder de N235 mogelijk gemaakt. De aanleg van deze spitsbusbaan is één van de maatregelen die de veiligheid en de doorstroming voor bussen, automobilisten en fietsers tussen Purmerend en Het Schouw verbetert.

Zienswijzen

Bewoners in de directe omgeving van deze provinciale weg hadden tegen de ontwerpbestemmingsplannen een aantal bezwaren (ook zienswijzen genoemd) ingediend. Zij maakten zich onder andere zorgen om het verdwijnen van groen, de hoeveelheid geluid van gemotoriseerd verkeer en verandering van de inrichting van de weg. De gemeente Waterland en gemeente Purmerend slagen er met provincie Noord-Holland in om aan een aantal zienswijzen tegemoet te komen in het aangepast ontwerp van deze weg. Lees verder