Verslag 158e vergadering d.d. 28 juni 2016

VERSLAG VAN DE 158e VERGADERING, op 28 juni 2016, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:     Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Monique Belder en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:                            Hans Wouda, Jan Dekker, Peter Clement, Vincent Thijssen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering. Gast vanavond is Debbie Nuijten van de gemeente Waterland om toelichting te geven op punt 3, ontwikkeling bouwplan terrein Sebastianusschool.

 1. Mededelingen

 Het bestuurlijk overleg met de gemeente wordt besproken. Alle punten zijn behandeld en de Schouw heeft plaatsgevonden. Het verslag wordt door de gemeente opgesteld en rondgestuurd.

In aanvulling op het ontwerp voor het Dorpsplein opteert het Dorpshuis voor 2 invalide parkeerplaatsen op het plein.

 1. Ontwikkeling bouwplan terrein Sebastianusschool

 Debbie Nuijten van de gemeente Waterland geeft een statusupdate.

Samen met de parochie, gemeente en de tandarts is het stedenbouwkundig plan bekeken. De tandarts is mede betrokken en akkoord met de inhoud van dit plan.

Het terrein is deels eigendom van de gemeente, de parochie en de tandarts.

Het plan betreft 3 grondgebonden woningen voor senioren (parochie deel), jongerenwoningen (gemeente deel) en 1 a 2 wooneenheden voor de tandarts.

Het is nog niet bekend of er huur dan wel koopwoningen worden gerealiseerd.

Op 11 juli is een inloopavond georganiseerd in de Basisschool de Grote Grutto vanaf 19.00. De inspraakperiode is vanaf 30 juni gedurende 8 weken.

Andere punten die besproken zijn met Debbie Nuijten:

Lepelaarstraat/Watersnip:

Vanaf eind augustus wordt de Lepelaarstraat aangepast. Bij elke bocht/kruising komt een drempel.

In het laatste stuk van de Lepelaarstraat richting sportvelden wordt een nieuwe stoep gerealiseerd, de bestaande bomenrij zal worden verwijderd en vervangen door nieuwe bomen die niet in de stoep maar in de straat zullen worden geplant.

Vanaf half augustus wordt de Watersnip inc. het parkeerterrein gerenoveerd.

Vuilcontainers:

De grote papiercontainer (nu bij de sportvelden) wordt weggehaald (is besproken met de Fanfare als eigenaar) en vervangen door een kleinere container. De Dorpsraad wordt gevraagd om suggesties te doen voor het herplaatsen van de containers. Dorpsraad opteert voor 2 locaties:

 1. Stelcon platen terrein voormalige gemeentewerf
 2. industrieterrein

De Dorpsraad vraagt nog om mogelijkheden te onderzoeken om de vrachtwagens, i.p.v. zoals nu bij de sportvelden, ergens anders kunnen laten parkeren.

 1. Verslag vorige vergadering

 Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Actie besluitenlijst
2016051003 Verzoek aan gemeente benoem huizen terrein Ilpenhof geen Lepelaarstraat maar Ilpenhof 28/06/16 voorkeur is doorgegeven aan de gemeente; Aan de Lepelaarstraat is dat niet mogelijk maar in het hof zelf wordt met het verzoek rekening gehouden.
2016020203 botenhelling Mail gestuurd naar Jan Uidam; nog geen reactie herinnering sturen;

10/05 Herinnering mail gestuurd, reply van Jan Uidam dat hij niet meer voor de gemeente werkt. Contact zoeken met plaatsvervanger.

3/06/16 samen met Johan Tol van de gemeente ter plaatse de situatie bekeken. Hij neemt verzoek mee en komt er op terug.

28/06/16 Is besproken in het gemeentelijk overleg tijdens de Schouw. De helling in het water zelf is niet aan te passen, het gras in de stenen in de aanloop zal worden verwijderd.

2016020201 Navragen  status concept stedenbouwkundig plan Contact geweest met projectleider, wacht op informatie;

10/05 geen informatie ontvangen

28/06/16 is besproken in dit overleg zie punt 3.

2014090202 spiegel in de Kerkstraat 13/01/15 spiegel is er, moet nog worden opgehangen

10/03/15 verder bespreken 21/04/15

8/9/15 nog in beraad bij de gemeente

3/11/15 geen nieuws

Wacht op reactie,

25/11: gemeente is akkoord met plaatsen onder voorwaarde dat plaatsing op bestaande paal gebeurt. Als proef wordt spiegel opgehangen.

10/05/16 Jan M vraagt nog 1 x na.

28/06/16 wordt meegenomen met renovatie plein, spiegel moet dan wel aan de andere kant van de straat.

 1. Ingekomen post

Doorgestuurd en besproken.

 Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

 Eind augustus wordt volgens planning gestart met de sloop van het Ilpenhof.

 1. Inrichting Dorpsplein

 Geen nieuws.

 Bereikbaarheid Waterland

 Wolter en Jan hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van firma Heymans (wil aanbesteding). Gesproken is o.a. over te hoge snelheid en maatregelen daarop op de nieuwe Jaagweg.

 Wat verder ter tafel komt, rondvraag

 Roel Box:

 • Er is een start gemaakt om het repair café op te starten. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Gevraagd wordt om je aan te melden als vrijwilliger. Repair cafés zijn gepland in september en opm11 november in het Dorpshuis vanaf 11.00.
 • Het standbeeld vamn Klazien wordt verplaatst maar blijft wel op het Dorpsplein.

Een ander nieuw kunstwerk op het Dorpsplein is afhankelijk van te ontvangen subsidies.

 1. Sluiting, volgende vergadering 20 septembet 2016

Overige vergaderdata 2016

29 november

 

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s