Start werkzaamheden sloop Ilpenhof

Met ingang van deze week, zijn de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de sloop van de Ilpenhof  van start gegaan. Binnenkort zal  de sloop van de Ilpenhof eindelijk plaatsvinden. In de link hieronder vindt u de brief  van USP Vastgoed, gericht aan de bewoners in de omgeving.

start-werkzaamheden-sloop-ilpenhof

Advertentie

Definitieve agenda 20 september 2016

Uitnodiging voor de 159e vergadering op 20 september 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
• Dora lidmaatschap
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
• Houten bewegwijzering Dorpsplein
• Uitnodiging lokale aanpak veilig fietsen
• Uitnodiging en aanmelding interactieve sessie burgerparticipatie op 5 september 2016
• Geluidsoverlast werkzaamheden Jaagweg
• Ingezonden vraag woningen St Sebastianusschool
• Bewonersbrief Dorpsplein
• Informatie werkzaamheden Ilpendam
6. Uitgaande post
• Vuil/Papiercontainers
• Terrein voormalig gemeentewerf
• Terrein St Sebastianusschool
• Containers Merelstraat
• Houten bewegwijzering Dorpsplein
• Uitnodiging en aanmelding interactieve sessie burgerparticipatie op 5 september 2016
7. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
8. Inrichting terrein Sebastianusschool
9. Inrichting Dorpsplein
10. Bekrassen auto’s Merelstraat (Lenie)
11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
12. Sluiting; volgend overleg
• 29-11-2016

Start vernieuwing Dorpsplein, woensdag 28 september 2016

In de bewonersbrief gericht aan de bewoners in de omgeving, vindt u alle informatie over de werkzaamheden.  bewonersbrief-dorpsplein-ilpendam (volledige brief)

Planning werkzaamheden:

Op woensdag 28 september 2016 starten we met het rooien van de beplanting en het kappen van de bomen aan het “Dorpsplein” en aan de locatie van de nieuwaan te leggen parkeervakken aan de Noord. Daarnaast wordt het straatmeubilair (bankjes, paaltjes e.d.) op het plein verwijderd.

In de week van maandag 3 oktober 2016 wordt er gestart met de aanleg van nieuwe parkeervakken aan de Noord in Ilpendam ter hoogte van de toegang naar de begraafplaats. Wij verwachten dat deze werkzaamheden c.a. 2 weken gaan duren. De nutsbedrijven P\VN en Liander zullen deze periode hun werkzaamheden rondom het “Dorpsplein” afronden.

Aansluitend op de werkzaamheden van de nutsbedrijven starten wij in de week van maandag 17 oktober 2016 met de herinrichting van het “Dorpsplein” Ilpendam. Gestart wordt in de Dorpstraat ter hoogte van de nummers 2 tim 8 richting het pontje. Wij verwachten dat de totale werkzaamheden ca. 9 weken gaan duren.

 

Werkzaamheden Ilpendam deze week

Van de Gemeente Waterland ontvingen wij het bericht, dat er verwarring is ontstaan door de geplaatste omleidingsroutes van de twee werken die er nu in Ilpendam lopen.  Daarom hebben ze onderstaand bericht op hun website geplaatst. Het bericht heeft betrekking op de feestweek, de Kerkstraat en de Lepelaarstraat. Met eventuele vragen kunt u bij de Gemeente Waterland terecht.

Werkzaamheden deze week

 

Repair café Ilpendam 16 september 2016

Volgende week vrijdag is het zover, voor de eerste keer in Ilpendam het Repair Café!

RC-Aankondigingsposter_invulbaar.pdfEerste Repair Café in Ilpendam!

Het Repair Café wordt nu 2 jaar gehouden in De Bolder en is daarmee al een begrip in Waterland. Nu zal er voor de eerste keer een Repair Café gehouden worden in het dorpshuis van Ilpendam.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Handige reparatievrijwilligers en gastvrouwen verwelkomen u graag in het gezellige Repair Café op vrijdag 16 september. Van 10.00 tot 12.00 uur staan zij klaar om samen met u, uw kapotte apparaten (te proberen) te repareren en hun kennis met u te delen. Alles wat het niet meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie; van broodroosters tot föhns, tot speelgoed.

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.

De reparatiediensten worden gratis aangeboden. Alleen als er vervangende onderdelen nodig zijn dan dienen de kosten daarvan ter plekke te worden afgerekend. Om kleine verbruiksartikelen te bekostigen wordt een kleine vrijwillige bijdrage echter op prijs gesteld.

De oplossing is simpel; niet weggooien maar samen repareren. Beter voor het milieu en het is nog gezellig ook!

 Er zijn enkele vaste ervaren vrijwillige reparateurs aanwezig, maar we zijn voor vrijdag 16 september van 10.00 tot 12.00 uur nog opzoek naar extra vrijwilligers.

Mocht u het leuk vinden om ook als reparatiedeskundige of als gastvrouw aan de slag te gaan? Mail dan naar info@debolder.com of bel naar 0299-650560

 Voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie kunt u kijken op de vacaturebank van Vrijwilligers Waterland: http://www.vrijwilligerswaterland.nl/vacaturebank.11.html

De Bolder, ’t Spil 1, 1141 SB Monnickendam, 0299 650560, www.debolder.com

 

 

Concept agenda 159e vergadering op 20 september

Uitnodiging voor de 159e vergadering op 20 september 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA (concept)
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
•  (volgt nog)
6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
7. Inrichting terrein Sebastianusschool
8. Inrichting Dorpsplein
9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
10. Sluiting; volgend overleg
• 29-11-2016