Concept agenda 159e vergadering op 20 september

Uitnodiging voor de 159e vergadering op 20 september 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA (concept)
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
•  (volgt nog)
6. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
7. Inrichting terrein Sebastianusschool
8. Inrichting Dorpsplein
9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
10. Sluiting; volgend overleg
• 29-11-2016