Agenda 162e vergadering d.d. 28 maart 2017

Uitnodiging voor de 162e vergadering op 28 maart 2017 in het Dorpshuis,

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. MededelingenVerslag vorige vergadering
 3. Actie/besluitenlijst
 4. Ingekomen post
  • Terrasbeleid
  • Info omtrent deelname aan nieuw muziekproject
  • Stand van zaken woningbouwplan Kievitstraat te Ilpendam (voormalige Sebastianusschoollocatie)
  • muziektent in Park Ilpendam vandalisme
  • boot wrakken in water langs de Merelstraat
 5. Inrichting terrein Sebastianusschool
 6. Dorpsplein
 7. Parkeren voetbal/tennisvelden
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Sluiting
  • Vergaderdata 2017
   • 16 mei
   • 27 juni
   • 19 september
   • 28 november
Advertentie

Verslag 161e vergadering d.d. 7 februari 2017

VERSLAG VAN DE 161e VERGADERING
Op 7 februari 2017 in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Lenie Doets, Ben Verweij, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet

Dorpsraad is verzocht deel te nemen aan dit onderzoek. Enquête kan echter alleen online worden ingevuld. Er is na ons verzoek geen papieren versie van de enquête ontvangen. Het onderzoek is dan ook nog niet ingevuld en ingestuurd.

3. Mededelingen

Ria heeft zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

4. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. vorig verslag:

* Terrasbeleid; er is communicatie tussen het wapen en de gemeente.

* Parkeerproblemen Ilpendam:

* Er wordt nu gehandhaafd door de gemeente op parkeren.
Gevraagd wordt hoe om wordt gegaan met in/uitstappen van bejaarden bij het Dorpshuis. Jan M vraagt dit na bij de gemeente.

* Er is overleg geweest met de gemeente. Lees verder