Verslag 161e vergadering d.d. 7 februari 2017

VERSLAG VAN DE 161e VERGADERING
Op 7 februari 2017 in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Lenie Doets, Ben Verweij, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet

Dorpsraad is verzocht deel te nemen aan dit onderzoek. Enquête kan echter alleen online worden ingevuld. Er is na ons verzoek geen papieren versie van de enquête ontvangen. Het onderzoek is dan ook nog niet ingevuld en ingestuurd.

3. Mededelingen

Ria heeft zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

4. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. vorig verslag:

* Terrasbeleid; er is communicatie tussen het wapen en de gemeente.

* Parkeerproblemen Ilpendam:

* Er wordt nu gehandhaafd door de gemeente op parkeren.
Gevraagd wordt hoe om wordt gegaan met in/uitstappen van bejaarden bij het Dorpshuis. Jan M vraagt dit na bij de gemeente.

* Er is overleg geweest met de gemeente.

5. Actie/besluitenlijst

Lijst wordt bijgewerkt.

2017020703 Jan M Handhaven in/uitstappen bij Dorpshuis zsm nieuw
2017020702 Ruud Straatnaambordjes onleesbaar, bellen met gemeente zsm nieuw
2017020701 Wolter Opening Dorpsplein; bellen met Laura zsm nieuw
2016051001 Jan M Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg 28-06-2016 07/02 Jan M gaat hierover bellen met verantwoordelijke instantie
29/11 Jan M vraagt na
20/09 aanhouden
28/06; Wacht op reactie

6. Ingekomen post

Wordt doorgenomen, is afgehandeld.

7. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

Geen nieuws, bouw vordert gestaag.

8. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Omwonenden maken bezwaar tegen de hoogte van de nieuwbouw.
Door de gemeente wordt nu ingezet op huurwoningen.

9. Inrichting Dorpsplein

Officiële opening moet nog komen. Vooralsnog is 17 maart als datum genoemd. Wolter neemt contact op met de gemeente over de exacte plannen.

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
Straatnaambordjes zijn op sommige plaatsen niet meer te lezen. Ruud neemt contact op met de gemeente.

Vincent:
Er dient 16 maart een bezwaar bij de raad van state, onderwerpen zijn busbaan, verlichting en op en afritten.
Op het verzoek tot snelheid beperkende maatregelen op de Jaagweg is tot nu toe geen reactie gekomen.

Lenie:
Op 31 januari was de buurtpreventie voorlichtingsavond, deze is druk bezocht en was zeer nuttig en succesvol.

11. Sluiting,

Volgende vergadering 28 maart 2017

Advertentie

2 gedachten over “Verslag 161e vergadering d.d. 7 februari 2017

  1. Als ik langs de Merelstraat loop zie ik verschillende bootjes in het water liggen die duidelijk niet meer gebruikt worden. Ze liggen soms half in het water, zijn vuil en soms beschadigd. Het is geen mooi zicht en ik vraag mij af of de eigenaren hierop aangesproken kunnen worden. Het lijkt me dat als ik een autowrak langs de kant van de weg laat staan, wordt dat ook niet getolereerd. Misschien wil de dorpsraad hier ook naar kijken?

    Like

  2. Er zijn geen formele regels en voorschriften voor het aanleggen in de Achtersloot. We zullen de gemeente vragen in Het Streekblad de eigenaren op te roepen hun boten te herstellen en schoon te maken. Daarna kan de situatie geïnventariseerd worden en eventuele “echte wrakken” verwijderd.
    Wolter van der Vliet
    Voorzitter

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s