Verslag 163e vergadering d.d. 16 mei 2017

Verslag van de 163e vergadering, d.d 16 mei 2017 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Lenie Doets, Cees Kramer en Hans Wouda

Afwezig: Ria van Oostveen, en Vincent Thijssen, Jan Dekker en Ruud Bosman
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.10 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Vincent, Ruud en Jan Dekker hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

3. Financieel Jaarverslag 2016

Behandeling verslag wordt doorgeschoven naar volgende vergadering in verband met de afwezigheid van de penningmeester

4. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

5. Actie/besluitenlijst

Lijst blijft ongewijzigd.

2017020702 Ruud Straatnaambordjes onleesbaar, bellen met gemeente 16-05-2017 Gemeente gaat vervangen
2016051001 Jan M Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg 28-06-2016 07/02 Jan M gaat hierover bellen met verantwoordelijke instantie
29/11 Jan M vraagt na
20/09 aanhouden
28/06; Wacht op reactie

6. Ingekomen post

• Muziekschool Waterland: Inzake pop project doorgespeeld naar Parck Pop
• Uitslag onderzoek overlegvormen: Verslag doorgestuurd op 4 april
• Uiting nieuwe voetgangerstunnel: Keuze uit drie bordjes. De DoRa heeft een voorkeur doorgegeven
• Lichtmast op Dorpsplein (3x): Twee brieven ter vergadering besproken met aanwezige schrijfsters onder agendapunt 8. De 3e mail betrof een oproep om de paal een neutralere kleur te geven of te verwijderen/vervangen
• Speelplein Meerkoetstraat: ter vergadering besproken met aanwezige schrijfster onder agendapunt 8A

7. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Geen nieuwe ontwikkelingen. Er zal niet eerder iets met het terrein gebeuren dan Q3 2018

8. Dorpsplein – Lantaarnpaal

• Op de vergadering zijn de dames, Hoogcarspel, Van den Berg, Dekker en Doelkahar aanwezig speciaal voor het onderwerp “Dorpsplein” en met name voor de recent geplaatste paal. De insprekers zijn door de gemeente naar de Dorpsraad doorverwezen voor uitleg. Op sociale media en zelfs op TV is er een golf van kritiek geweest, dat is niemand ontgaan. De kritiek richt zich vooral op de kleuren en het model maar de aanwezige direct-omwonenden klagen ook over het vele en schelle licht, en de plaatsing “pal voor het raam”. Daarnaast is er ook de vraag hoe e.e.a. nou precies is gelopen. De plannen inclusief een niet nader gespecificeerde verlichtings- annex informatiepaal zijn keurig netjes ter inzage gelegd maar de uiteindelijke uitvoering van de paal is tot plaatsing een “verrassing” gebleven. Had ook dat deel van het plan niet in de inspraak moeten worden meegenomen?

De voorzitter licht als volgt toe:
Met assistentie van de Dorpsraad is door bewoners een initiatief ontplooid om ons Dorpsplein te verfraaien. Er is vervolgens een subsidie van de gemeente verkregen om een architect een ontwerp te laten maken voor het plein. Al heel snel reageerde de gemeente enthousiast door toe te zeggen dat er ook (zij het beperkt) budget beschikbaar zou zijn voor uitvoering van de plannen. Met de eerste prille schetsen van Van Dusseldorp in de hand zijn vervolgens de omwonenden gepolst wat zij van het ontwerp vonden en is de gemeente benaderd om advies te vragen of dit ontwerp ook financieel uitvoerbaar zou zijn. Vervolgens is het ontwerp nog aangepast, rekening houdend met bepaalde wensen van omwonenden en de financiële beperkingen. Een maquette is gebouwd, detailtekeningen gemaakt en een inloopavond georganiseerd door de gemeente. Daar eindigde ook de inbreng van de Dorpsraad. Het uitwerken van de inspraak reacties, het regelen van de diverse vergunningen, financiering, planning, uitbesteding en keuzebepaling voor groen en straatmeubilair (waaronder ook de lichtpaal in kwestie) zijn taken van de gemeente. De dorpsraad is daar dus ook verder niet meer bij betrokken geweest.
Dit betekent dat klachten over de kleurkeuze of de vorm van de paal en zeker over de bewandelde procedure bij de gemeente moeten worden gedeponeerd en dat de dorpsraad daar het verkeerde adres voor is. De dorpsraad heeft geen uitvoerende taken en wil die ook niet, juist om deze reden waar één deel van de Ilpendammers het een wil en een ander deel wat anders.
De dorpsraad kan wel in het periodieke overleg met de gemeente aangeven dat de verwijzing naar de dorpsraad in dit geval onjuist is geweest en dat overleg met de direct omwonenden over de paalkeuze op zijn plaats zou zijn geweest

8A Speelplein Meerkoetstraat

Mevrouw Nieuwenkamp wil haar mail nog graag toelichten. Zij is van mening dat op het terrein er te weinig speelwerktuigen zijn voor jongere kinderen, bovendien is het onderhoud slecht, er zitten splinters aan het klimrek etc.! Het alternatief, in het park naar de speeltuin gaan, is te ver voor kleine kinderen. Zij verzoekt of wij hier aandacht bij de gemeente voor kunnen vragen.
Ben: In principe zou het speelgoed “gekeurd” en dus goed moeten zijn. Wij vragen de gemeente of er in het nieuwe budget voor speeltuinen ook wat geld vrijgemaakt kan worden voor de Meerkoetstraat.

9. Voorbereiden schouw 19 juni

• Parkeren op het Dorpsplein
• Blauwe zone
• Aanrijroute pontje
• Afval naast afvalcontainers
• Parkeren vrachtwagens bij tennis en voetbalvelden
• Bootwrakken in water langs Merelstraat
• Zie agenda punt 10
10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Ben:
Ben bepleit een beperkte uitbreiding van de blauwe zone rond het dorpsplein, we nemen dit mee bij de schouw.

Lenie:
Vraagt aandacht voor Aalduikersweg m.n. voor het ontbreken van beplanting bij het H.Wouda-hek en onder het infobord (schouw)

Lenie:
Vraagt of de vorst inmiddels uit de grond is en of de beloofde voetgangersoversteekplaats bij het milieupark nu kan worden aangelegd (schouw)

Jan M:
Herinnert ons aan het feit dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn en dat we dus ook als DoRa weer onze eigen verkiezing moeten gaan regelen

11. Sluiting,

Volgende vergadering 27 juni 2017

– Vergaderdata 2017
• 27 juni
• 19 september
• 28 november

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s