Verslag van de 170e vergadering, d.d.10 juli 2018

Verslag van de 170e vergadering, d.d.10 juli 2018, in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel, Hans Wouda en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.
Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn aanwezig Waterland Natuurlijk en Roel Box.

2. Mededelingen

Afwezig:
Jan v.d. Hoed
Rinus Dussel
Jan Dekker

Gasten:
Caroline de Graaf (RSWP Waterland)
Harm Scheepstra (Waterland Natuurlijk) gemeenteraadslid
Barend Klein Haneveld (Groen Links) gemeenteraadslid

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

5. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

Caroline de Graaf stel zich voor:
Caroline is consulent Waterland van RSWP. Deze organisatie staat voor mantelzorg en vrijwilligerswerk binnen de gemeente Waterland. In dit overleg stelt ze zich nader voor en brengt ze de dorpsraad op de hoogte van de huidige stand van zaken m.b.t. mantelzorg en vrijwilligerswerk.

6. Inrichting terrein Sebastianusschool

Geen nieuws.

7. Voorstel inrichting, blauwe zone, parkeren Ilpendam

De parkeervakken op het dorpsplein zijn nu bestemd voor parkeren tot maximaal 2 uur.
Inventarisatie behoefte is nodig.
Josine stuurt mail naar gemeente (burgemeester):
Parkeren in het algemeen in Ilpendam en parkeren in parkeervakken maar ook daarbuiten.

8. Van Oorschotplantsoen

De aanpak en de voortgang wordt als zeer positief ervaren:
1. Achterstallig onderhoud aanpakken
2. Wandelpaden herstellen
3. Bijplanting

Elke 2 weken is er nu een afspraak met een rondje door het park met de groencommissie uit de dorpsraad en gemeente vertegenwoordigers. Tijdens deze rondgang worden nieuwe afspraken gemaakt.

Op dit moment is de groenvisie afdeling van de gemeente Waterland nog onderbemand.

9. Bekendmaking inzage vastgesteld Bestemmingsplan Waterland – parapluplan 2018

Verder geen opmerkingen.

10. Herstel bestrating

Alles wat is aangedragen is opgepakt en hersteld.
De stoep op de hoek Havenpad – Jaagweg moet nu ook hersteld worden.
Jan M neemt dit op met de gemeente.
11. Woonwagens

Een gezamenlijke aanpak is nodig met de Dorpsraad, Hoogheemraadschap en de gemeente. Josine en Jan H nemen dit punt samen op.

12. Communicatie binnen de Dorpsraad

Afgesproken wordt om alle informatie/stukken door te sturen naar alle leden.

13. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Harm Scheepstra:
Vraagt wat de Dorpsraad nodig heeft om te kunnen functioneren. Er zijn stukken beschikbaar over bestuurlijke toekomst, deze stukken stuurt Harm op. Voor 2020 zal er een bestuurlijke uitspraak zijn over de toekomst van de gemeente Waterland. Naar verwachting zal dit lijden tot een nieuwe fusie met omliggende gemeente(n).

Barend Klein Haneveld:
Barend geeft aan dat er voldoende parkeer gelegenheid is bij het Schouw dit ook i.v.m. de veranderde busdiensten na de opening van de Noord-Zuid lijn.

Ruud:
Verkeersdrukte gevaarlijke situaties in de o.a. de Dorpsstraat. Voorstel is om een inspraakavond te organiseren met of door de gemeente. Ruud neemt contact op met de gemeente.

Het stukje tuin tussen de Hervormde kerk en Kerkstraat 1 is in eigendom van de kerk maar gemeente is onderhoudsplichtig. Jan M neemt contact op met de gemeente.

Wolter:
Er is melding gemaakt van overlast door vuurkorven.

14. Sluiting,
Volgende vergadering 18 september 2018

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s