Verslag van de 171e vergadering

Verslag van de 171e vergadering 

Op 18 september 2018

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast. 

Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn diverse dorpsbewoners aanwezig. Daarnaast zijn aanwezig vertegenwoordigers van NOVEC t.a.v. agendapunt 3 plaatsen van een telecommast.

 1. Mededelingen

Afwezig:

Jan v.d. Hoed

Hans Wouda is verhuisd en heeft zich teruggetrokken als lid van de dorpsraad.

m.b.t. agenda punt 4 zijn een aantal dorpsbewoners aanwezig. T.a.v. dit punt zijn ook meerdere ingezonden brieven ontvangen.

 

 1. Plaatsing telecommast

De vertegenwoordigster van NOVEC wil graag uitleggen wat de bedoelingen zijn van het plaatsen van een 40 meter hoge zendmast op het parkeerterrein tussen de sportverenigingen. De omwonenden waren inmiddels d.m.v. een flyer van de plannen op de hoogte gesteld. Aangegeven wordt dat de gemeente op verzoek van NOVEC heeft aangegeven waar een eventuele mast kan worden geplaatst (na toestemming ven de gemeente en na bezwaartermijn). Op dit moment is het nog een plan welke nog moet worden goedgekeurd hiervoor heeft NOVEC flyers verspreid en een inspreekavond voorgesteld. De inspreekavond is gepland op 8 oktober. In dit overleg blijkt al dat er veel weerstand tegen dit voornemen bestaat.

Josine zal nog even contact opnemen met de gemeente om te horen hoe en wat er precies is afgesproken.

 

 1. Verkeer in Ilpendam (oude kern)

Dit is nog steeds een punt van zorg voor vele aanwezigen. 

 • verkeershoeveelheid
 • vrachtwagens
 • snelheid

Met de gemeente is afgesproken om eerst in het dorp de stemming te peilen over mogelijke oplossingen. Hierna kan een inspreekavond met de gemeente worden georganiseerd om mogelijke vervolgstappen door te spreken.

In deze dorpsraad vergadering is hier druk over gediscussieerd n de mogelijke oplossingen lopen ook nogal uiteen. 

 • 1 richtingsverkeer
 • bloembakken plaatsen
 • parkeerplaatsen
 • betere afsluiting bij industrieterrein

Inmiddels heeft de gemeente al op 2 plaatsen in het dorp (de Noord en de Monnickendammerrijweg ) de snelheid en de hoeveelheid verkeer gemeten. Om een beter beeld te krijgen wordt de gemeente gevraagd om ook in de Dorpsstraat te meten. Afgesproken is om de gemeente eerst te vragen de data van deze meetpalen te delen en dan verdere acties af te bepalen.

Wordt vervolgd!

 1. Bouwplannen Dorpsstraat

Er is inmiddels een ontwikkelaar bezig met dit plan, Mercuur uit Volendam.

Wat in ieder geval al duidelijk is dat de grond wordt afgevoerd en nieuwe grond wordt aangevoerd. Dit zou gaan om in totaal 300 vrachtwagen ladingen en zal nogal wat overlast veroorzaken.

Nagevraagd wordt bij de gemeente waarom hier zo slecht over geïnformeerd wordt.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

 1. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Van Oorschotplantsoen

Alle lopende acties zijn afgerond. Nu is het zaak om alles bij te houden:

 • paden bijhouden
 • paden ophogen daar waar nodig
 • nieuwe aanplant verzorgen 

 1. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Jan M:

Tijdens/na Park pop zijn er vernielingen aangericht op de begraafplaats. Hiervan is aangifte bij de politie gedaan. Zorg van aandacht om hier volgend jaar bij de volgende editie van Park pop aandacht aan te geven.

Melvin:

Opnemen van een artikel over de Dorpsraad in het tijdschrift Ilpendam.

Jan D:

Vraag over de vuilcontainers Merelstraat. Die staan nu nog bovengronds maar komen ondergronds.

Josine:

Heeft de indruk dat, nu de Noord zuid lijn klaar is, er minder parkeeroverlast is in Ilpendam.

Ruud:

Schouw met gemeente is gepland op 29 oktober om 16.00. vanuit de Dorpsraad lopen/vergaderen mee:

 • Jan M
 • Josine
 • Wolter
 1. Sluiting, 

Volgende vergadering 27 november 2018

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s