Concept agenda 173e dorpsraad

Uitnodiging voor de 173e vergadering op 29 januari 2019 in het Dorpshuis,

aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
..
6. telecommast
7. Bouwplannen Dorpsstraat
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
9. Sluiting
Advertentie

Verslag 172e vergadering dorpsraad

 

Verslag van de 172e vergadering 

Op 27 november 2018

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer ((voorzitter), Lenie Doets, Rinus Dussel, Jan v.d. Hoed en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Wolter van der Vliet, Josine v.d. Berg en Melvin Broekaart

Overige aanwezigen: Waterland Natuurlijk, Wooncompagnie, gast

  1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

Voor de introductie van het buurtteam Waterland van de Wooncompagnie zijn Sandra de Wit en Mark aanwezig.

  1. Mededelingen

Afwezig: Wolter, Josine, Melvin 

  1. Introductie buurtteam Waterland van de Wooncompagnie

Buurtteam wil graag signalen m.b.t. zaken die spelen en hierin een actieve / bemiddelende rol. Te denken valt dan aan:

  • meelopen in de Schouw met de gemeente vertegenwoordigers
  • eenzaamheid/verwarde personen
  • problemen/burenruzies
  • pro actief informeren bij bewoners (door bijv. langs te gaan)
  • bewoners aanspreken op gedrag/rommel in de tuin 

 Buurtteam heeft contacten met zowel SMD als met politie.  Lees verder

Beleidsregels evenementen gemeente Waterland 2018 vastgesteld.

Afgelopen dinsdag, 4 december 2018, heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsregels evenementen gemeente Waterland 2018 vastgesteld. Op donderdag 20 december worden de regels bekend gemaakt via overheid.nl en op de gemeentepagina. De regels treden dan in werking op 21 december 2018. Met de inwerkingtreding van de nieuwe regels vervallen de ‘beleidsregels evenementen binnenstad Monnickendam gemeente Waterland 2013’.

Voor vragen kunt u ons bellen op onderstaande telefoonnummers of stuur een mail naar s.honig@waterland.nl en/of w.visser@waterland.nl.

Link naar: Beleidsregels evenementen gemeente Waterland 2018