Verslag 172e vergadering dorpsraad

 

Verslag van de 172e vergadering 

Op 27 november 2018

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer ((voorzitter), Lenie Doets, Rinus Dussel, Jan v.d. Hoed en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Wolter van der Vliet, Josine v.d. Berg en Melvin Broekaart

Overige aanwezigen: Waterland Natuurlijk, Wooncompagnie, gast

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

Voor de introductie van het buurtteam Waterland van de Wooncompagnie zijn Sandra de Wit en Mark aanwezig.

 1. Mededelingen

Afwezig: Wolter, Josine, Melvin 

 1. Introductie buurtteam Waterland van de Wooncompagnie

Buurtteam wil graag signalen m.b.t. zaken die spelen en hierin een actieve / bemiddelende rol. Te denken valt dan aan:

 • meelopen in de Schouw met de gemeente vertegenwoordigers
 • eenzaamheid/verwarde personen
 • problemen/burenruzies
 • pro actief informeren bij bewoners (door bijv. langs te gaan)
 • bewoners aanspreken op gedrag/rommel in de tuin 

 Buurtteam heeft contacten met zowel SMD als met politie. 

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Verslag Schouw 29 oktober

Punten besproken:

 • Schutting langs Jaagweg;
  • Graag 1 kleur, nu rommelige indruk
 • Dorpsplein
  • beter aanduiden waar/waar niet geparkeerd mag worden
  • waar de weg loopt naar het pontje
 • verkeer oude kern
  • metingen worden gedaan om verkeersdruk te meten
 • verkeerssituatie rondom school
  • Waterland Natuurlijk gaat dit bespreken en zal hier binnen 4 maanden reactie op geven.
 1. Verslag kernradenoverleg 20 november

Er zijn 2 contactpersonen voor de Dorpsraad:

 • Bestuurlijk Bas ten Have
 • Schouw: Astrid Weijenberg

De acties van de gemeente staan te lang open.

Op de nieuwe concessies streekbusvervoer kunnen worden ingeschreven in 2019. Concessies worden toegekend in 2021.

Samenvoeging gemeenten Zaanstad en Waterland.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

 1. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Informatieavond telecommast

In de gemeenteraad zijn door de PvdA vragen gesteld. Waterland Natuurlijk gaat vragen aan de PvdA dit te agenderen. Hierna kan in raadgevende vergadering worden ingesproken door DoRa vertegenwoordiger. 

 1. Bouwplannen Dorpsstraat

I.v.m. al het zware verkeer is het goed om 0 meting aan te vragen teneinde eventuele schade later te kunnen verhalen. Bewoners moeten dat zelf aanvragen.

 1. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Lenie:

Veel onkruid op terrein voormalige Sebastianusschool. Dit wordt kennelijk niet onderhouden.

Gast:

Gevaarlijke situatie bij bushalte. Oversteken is daar niet goed beveiligd. Jan M neemt dit op met gemeente

Waterland Natuurlijk:

Vragen naar mening Dorpsraad over van Oorschot plantsoen en ondergrondse vuil containers. Dorpsraad is met beide tevreden.

Ria:

In de hoek oude kanaal zit veel vuil en daardoor ook ongedierte.

Ruud:

Nieuwe vergaderdata 2019:

29 januari, 26 maart, 21 mei, 9 juli, 17 september, 26 november

 1. Sluiting, 

Volgende vergadering 29 januari 2019

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s