Verslag 173e vergadering dorpsraad

 

Verslag van de 173e vergadering 

Op 29 januari 2019

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Ria van Oostveen, Jan Meijer ((voorzitter), Rinus Dussel,

Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Jan v.d. Hoed

en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Wolter van der Vliet, Lenie Doets, Jan Dekker

Overige aanwezigen: diverse dorpsgenoten, Cor Mooij (Greenfieldstad) en Niek Zwaag (gemeente Waterland)

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

Voor punt 3 zijn Cor Mooij en Niek Zwaag aanwezig en voor punt 4 is Niek Zwaag tevens aanwezig.

 1. Mededelingen

Afwezig:

Wolter

Lenie

Jan D

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Aan de Dorpsstraat (oude garage Jan Wals) worden 6 nieuwe woningen gebouwd. De plannen zijn goedgekeurd, de projectontwikkelaar (Greenfieldstad) zal samen met aannemer Mercuur Bouw de bouw realiseren. Vanuit de dorpsraad en de aanwezigen worden hier een aantal vragen over gesteld.

 • Grond is vervuild en moet worden afgevoerd en ook weer worden aangevoerd. Met vrachtwagens zal dit een zware belasting zijn voor de Dorpsstraat. Er ligt nu een voorstel om de af en aanvoer over water te laten plaatsvinden. Dit is nog niet zeker, wacht nog op goedkeuring van waterschap en gemeente.

Fa Zwart gaat grond af en aanvoeren.

 • Door de aannemer moet een bouwveiligheidsplan worden opgeleverd met daarin hoe alles is geregeld rond verkeer.
 • Omdat zwaar bouwverkeer belastend is voor de woningen in de Dorpsstraat gaat de verzekering van de aannemer kijken naar belendende percelen om risicoprofiel te bepalen. Idee wordt geopperd om van tevoren een bouw exploot uit te brengen aan de betrokken partijen. Josine zal een voorzet maken.
 • Nieuwbouwwoningen moeten eerst zijn verkocht voordat de bouw start.
 • Bij het KPN-huisje moeten de kabels worden doorgeknipt om ze vervolgens opnieuw te gaan leggen. Doorlooptijd hiervoor is zeker een paar maanden.
 • Voor het heien worden buispalen gebruikt.
 • Op het terrein van Kabel staan 2 containers deze moeten blijven staan.
 • Nieuwe bewoners krijgen ook vuilcontainers. Vraag is waar deze moeten worden geplaatst aangezien het aan de Dorpsstraat al vol staat.
 • Afgesproken is dat Cor Mooij de Dorpsraad een (maandelijkse) update geeft.
 1. Verkeer oude kern Ilpendam/resultaten metingen

Metingen laten zien dat er weinig problemen zijn. Niek heeft resultaten met de politie besproken en zowel snelheid als hoeveelheid verkeer geven vooralsnog geen aanleiding tot maatregelen.

Andere punten die aan de orde komen:

 • Via Hofbrug rijden per dag gemiddeld 470 auto’s
 • De betonblokken op de Jaagweg (bij pontje) worden vervangen. Er is wel een risico met het boren voor het hekwerk vanwege de tunnel en de bedrading die daaronder zit. Afgesproken is wel te vervangen, risico is voor de provincie.
 • Voorstel om weg naar het pontje over het Dorpsplein te accentueren met (metalen) doppen.
 • Het Dorpsplein moet nodig worden schoongeveegd. Niek zal dit intern gemeente opnemen.
 • Op de Zonneweg wordt 1 richting verkeer ingesteld zodra de huidige werkzaamheden zijn afgerond.
 • Er zijn momenteel al weinig parkeerplaatsen beschikbaar in de Dorpsstraat. Op deze beschikbaarheid wordt nog een extra aanslag gepleegd door de hoeveelheid bed and breakfast locaties in de Dorpsstraat.

Niek geeft aan dat er in Waterland alleen al 216 adressen bekend zijn. Donderdag 31 januari wordt dit behandeld in de gemeenteraad.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

 1. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Telecommast

Er is een uitvoerige communicatie geweest tussen bovengenoemde partijen.’

Wat duidelijk is dat de noodzaak voor deze 40 meter hoge mast moet worden aangetoond en dat dit nog niet is gebeurd. NOVEC heeft aan de wethouder een plek aangevraagd voor het plaatsen van deze mast echter naar nu blijkt wil geen provider gebruik maken van deze mast. 

De wethouder heeft opdracht gekregen om met betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Er was een gesprek gepland op 30 januari tussen de wethouder, NOVEC, bewoners Ilpendam en Dorpsraad Ilpendam. Dit gesprek is afgezegd door NOVEC. 

Inmiddels is er een motie ingediend dat deze mast niet hoger zou mogen zijn dan 25 meter.

 1. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Josine:

Beleidsregels terrassen:

Gemeente zou meer moeten kijken naar specifieke karakter van de kernen en niet generaliseren.

Er voorkoming van discussies als over de telecommast is het een idee om de skyline van Ilpendam al bescherm dorpsgezicht aan te laten merken.

Rinus:

Nieuwjaarsspeech met dank aan degenen die bij de voorbereiding waren betrokken.

Melvin:

Vraagt of we de argumenten kaarten online kunnen zetten (zie onder). Afgesproken om dit te doen na overleg met Wolter.

Jan H:

Vraagt naar hoe om te gaan met plaatsen van artikelen/informatie op onze social media. Afspraak is dat dit via de voorzitter loopt.

Ria:

In de hoek oude kanaal zit veel vuil en daardoor ook ongedierte. Josine vraagt na bij gemeente.

 1. Sluiting, 

Volgende vergadering 26 maart 2019

Vergaderdata 2019:

 • 21 mei
 • 9 juli
 • 17 september
 • 26 november
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s