Concept agenda vergadering dinsdag 17 september 2019

 

CONCEPT AGENDA

Uitnodiging voor de 177e vergadering op 17 september 2019 in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Actie/besluitenlijst
 5. Nieuwbouw Dorpsstraat
 6. Ingekomen post
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Sluiting
  • Volgende vergaderingen
   1. 26 november 2019

 

Advertentie