Dichterskring Waterland

Dichterskring Waterland

Wij hebben onderstaande brief ontvangen van de Dichterskring Waterland. Als Dorpsraad kunnen wij hier niet veel in betekenen, behalve deze informatie met de inwoners van Ilpendam te delen.

Advertentie

Definitieve agenda dinsdag 17 september 2019

Uitnodiging voor de 177e vergadering op 17 september 2019 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Hei avond evaluatie
6. Nieuwbouw Dorpsstraat
7. Ingekomen post
• Zelfstanding Waterland (Waterland Natuurlijk)
• dichterskring
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
9. Sluiting
• Volgende vergaderingen
i. 26 november 2019