Definitieve agenda 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom

Uitnodiging voor de 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom, aanvang 20.00 uur

         AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering (28 januari)

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Brief Martin Hinke

 6. Nieuwbouw Dorpsstraat

 7. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 9. Sluiting

Advertentie

Openstelling dorpshuizen en Corona

 

 

 

Extra bericht    |    11 mei 2020
voor dorpshuizen, dorpsraden en relaties


Openstelling dorpshuizen en Corona

 Op de persconferentie van woensdag 6 mei bleef het onduidelijk of dorpshuizen onder de regeling voor bibliotheken of onder culturele instellingen vielen. De LVKK en LSA Bewoners hebben getracht hier bij de overheid duidelijkheid over te krijgen.

Vanuit het ministerie van BZK is contact geweest met de Taskforce en kregen wij te horen dat:

 • Dorpshuizen per 1 juni voor 30 mensen open mogen; mits er een duidelijk protocol is en met inachtneming van anderhalve meter afstand tot elkaar.
 • Dorpshuizen mogen per 1 juli voor 100 mensen open; mits er een duidelijk protocol is en met inachtneming van anderhalve meter afstand tot elkaar.

Volg actualiteit

Uiteraard zou tussentijds anders besloten kunnen worden, als besmettingen toch weer toenemen. Het blijft zaak de actualiteit te volgen. Daarnaast is het, omdat ieder gebouw weer anders is in de mogelijkheden én omdat in veel dorpshuizen meerdere functies verzameld zijn, uitermate belangrijk om met de gemeente af te stemmen.

Op Dorpshuizen.nl staan voorbeelden voor protocollen rond de heropening. Meld ons uw idee en oplossingen, daar helpt u een ander mee.

Wij denken mee

Heeft u vragen, of stelt u een bezoek op locatie op prijs?
Neem contact op met adviseur Corry Leijen.
E-mail: dorpshuizen@dorpswerknh.nl

Veranderingen in de maatregelen na 11 mei 2020

Zie het pdf document voor de nieuwe maatregelen stap voor stap, klik op onderstaande link.

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

 

 

 

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

Zaandam, 11 mei 2020

Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 11 mei worden een aantal van deze maatregelen versoepeld. De versoepelingen vragen van iedereen nog steeds forse aanpassingen in het dagelijks leven en grote verantwoordelijkheid. Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk om aan de maatregelen te voldoen. Met als uitgangspunt: vermijd drukte. Alleen met elkaar kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk. 

Nieuwe noodverordening 

Op 6 mei 2020 zijn de versoepelingen door het kabinet vanaf 11 mei 2020 bekendgemaakt. Dit is aangepast in de huidige noodverordening. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 29 april 2020 wordt hiermee vervangen. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om inwoners en een aantal ondernemers voorzichtig meer ruimte te geven. Door de versoepelingen komt er meer druk op de openbare ruimte en daarmee wordt het moeilijker voor de handhavers om hun werk goed uit te voeren. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden en ons te houden aan de maatregelen. Het kabinet kan de komende tijd een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo’n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.

Afgesloten locaties

Vooralsnog blijven verschillende plekken in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. 

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

Verbod niet in acht nemen veilige afstand Lees verder