Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

 

 

 

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

Zaandam, 11 mei 2020

Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 11 mei worden een aantal van deze maatregelen versoepeld. De versoepelingen vragen van iedereen nog steeds forse aanpassingen in het dagelijks leven en grote verantwoordelijkheid. Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk om aan de maatregelen te voldoen. Met als uitgangspunt: vermijd drukte. Alleen met elkaar kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk. 

Nieuwe noodverordening 

Op 6 mei 2020 zijn de versoepelingen door het kabinet vanaf 11 mei 2020 bekendgemaakt. Dit is aangepast in de huidige noodverordening. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 29 april 2020 wordt hiermee vervangen. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om inwoners en een aantal ondernemers voorzichtig meer ruimte te geven. Door de versoepelingen komt er meer druk op de openbare ruimte en daarmee wordt het moeilijker voor de handhavers om hun werk goed uit te voeren. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden en ons te houden aan de maatregelen. Het kabinet kan de komende tijd een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo’n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.

Afgesloten locaties

Vooralsnog blijven verschillende plekken in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. 

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

Verbod niet in acht nemen veilige afstand

Het is verboden zich in de publieke ruimte met een groep van drie of meer personen te bevinden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en/of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen. Ook geldt dit niet voor het georganiseerd buiten sporten door personen tot en met 18 jaar of het bijwonen van georganiseerde activiteiten van scouting, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen door personen tot en met 18 jaar. 

Evenementen & samenkomsten

Alle evenementen in de regio Zaanstreek Waterland zijn tot 1 september 2020 verboden. 

Alle samenkomsten zijn verboden. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor onder andere: 

  • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
  • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen.
  • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max. 100 personen).
  • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max. 100 personen en er moeten maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen).

Scholen en kinderdagverblijven

Voor scholen en kinderdagverblijven vanaf 11 mei 2020 geldt:

 • Basisscholen mogen open gaan waarbij de kinderen ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school gaan. 
  • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen weer volledig naar school.
  • De buitenschoolse opvang is geopend voor kinderen 4-12 jaar die ook op dezelfde dag naar school mogen.
  • Vanaf 11 mei is kinderdagopvang (0-4 jaar) weer voor alle kinderen open. Ook mogen kinderen weer naar de gastouderopvang (0-12 jaar).

Middelbare scholen blijven nog wel dicht maar treffen voorbereidingen om eventueel per 1 juni open te kunnen met in acht neming van de 1,5 meter.

Ondernemers
Vanaf 11 mei geldt dat:

 • Kappers en schoonheidsspecialisten weer mogen werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer, net als de diëtist, ergotherapeut, tandprotheticus, keuringsartsen. Ook alternatieve geneeswijze: masseur, acupuncturist, chiropractor, homeopaat. En tot slot de overige contactberoepen: rijinstructeurs en tattooshops.
 • Inwoners moeten een afspraak maken. 
 • De ondernemer dient maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling. Ook moet de ondernemer vooraf controleren of de klant geen klachten heeft. 
 • De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende maatregelen. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan, bij niet goed naleven van de maatregelen, een bedrijf sluiten.
 • Bibliotheken en winkels gaan weer open, mits er maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Kunst en Cultuur:
Vanaf 11 mei geldt dat:

 • De door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor jongeren tot en met 18 jaar toegestaan is.

Sport en spel

Vanaf 11 mei geldt dat:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen sporten onder begeleiding van een sportvereniging of een andere professional, hierbij hoeven kinderen de 1,5 meter regel niet in acht te nemen. Vanaf 12 jaar moet de 1,5 meter regel wel in acht worden genomen. 
 • Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Alle zwembaden, binnen en buiten, worden geopend. De beheerders van de zwembaden zijn verantwoordelijk dat de 1,5 meter maatregel goed wordt nageleefd. De gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden kunnen niet gebruikt worden. Toiletten kunnen bij uitzondering wel gebruikt worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan, bij niet goed naleven van de maatregelen, een zwembad sluiten.

Recreatie en nachtverblijf

Vanaf 11 mei geldt dat:

 • Dierenparken, natuurparken en pretparken weer geopend zijn. Dit is onder voorbehoud van een door de beheerder overgelegd plan aan de voorzitter van de Veiligheidsregio, waaruit blijkt dat de geldende maatregelen gevolgd worden én de belasting op het openbaar vervoer niet te groot wordt. 
 • De eet- en drinkgelegenheden en terrassen van dierenparken, natuurparken en pretparken blijven gesloten. De gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.
 • Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.

 

Kijk op http://www.vrzw.nl voor informatie over de noodverordening in onze regio. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn.  

 

Meer informatie, niet voor publicatie;

Voor persvragen kun je bellen met 088-751 24 99. Je belt dan direct met de Voorlichter van Dienst. Bij drukte kun je het beste je contactgegevens en vraag mailen aan voorlichting@vrzw.nl. Je wordt dan zo spoedig mogelijk door de voorlichter teruggebeld.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s